GRUPS OPERATIUS | 20/11/2018  Ruralcat

Anafric, Grup Viñas i General Càrnia aconsegueixen estendre a 84 dies la vida útil de la carn de vaquí envasada per a l’exportació

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la coordinació de l’IRTA i la participació de les empreses Companyia General Càrnia i Grup Viñas.

L’objectiu d’aquest grup operatiu era estendre la vida útil de la carn fresca de vaquí

L’objectiu d’aquest grup operatiu era estendre la vida útil de la carn fresca de vaquí

En els darrers 10 anys la demanda internacional de carn de boví ha augmentat de forma exponencial. L’exportació es concentra, principalment, a Europa, però recentment s’estan obrint nous mercats a l’Orient Mitjà, com el Líban, que requereixen condicions particulars de vida útil de la carn fresca envasada. 

El projecte “Extensió de la vida útil comercial en refrigeració de peces de carn de vaquí, envasades al buit, fins a 84 dies, per a exportació”, liderat per l’Associació Empresarial Càrnica Anafric, tenia per objectiu estendre fins a 84 dies la vida útil de la carn fresca envasada. El projecte també ha permès dotar de les eines necessàries al sector perquè sigui competitiu i referent a nivell mundial i assegurar que les empreses tinguin la capacitat en organització, coneixement, higiene, envasament i logística per tal de competir internacionalment en el mercat de la carn de vaquí.

Per tal d’aconseguir-ho es van modificar processos a nivell d’escorxador i sala de desfer i, posteriorment, reproduir les condicions reals de transport de la mercaderia, principalment peces de llom, tapa, culata d’espatlla, cap de mort i rosa, en un contenidor comercial MAERSK instal·lat a Vic. Es va monitoritzar la temperatura, humitat, llum i velocitat de l’aire. Simultàniament, l’IRTA de Monells va estudiar la qualitat microbiològica i sensorial de les diferents peces de carn, un total de 12 mostrejos espaiats en el temps. D’aquesta manera, es va poder quantificar la vida útil, comercial i segura, de totes les peces en cada moment del mostreig, tot coneixent la traçabilitat de cada peça i els efectes directes de la matèria prima, higiene, envàs i dels paràmetres monitoritzats en vers la vida útil final de la peça estudiada. 

L’objectiu d’aquest grup operatiu era estendre la vida útil de la carn fresca de vaquí i s’ha assolit de forma molt satisfactòria. Aquest fet possibilita que aquest producte pugui ser transportat cap a nous mercats, ja siguin nacionals o internacionals, i, per tant, que hi hagi un augment de la demanda i de la producció dins el sector primari i en tota la cadena de transformació. 

Aquest projecte, s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, i té un pressupost de 281.428,58€, que està finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

El projecte el porta a terme el Grup Operatiu liderat per Anafric, amb la participació de la Companyia General Càrnia i Grup Viñas i la coordinació de l’IRTA.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.