GRUPS OPERATIUS | 26/11/2018  Ruralcat

Un projecte demostratiu liderat per la Granja Claret estableix un protocol de control per reduir la salmonel·losi en porcí amb aigua electrolitzada

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la participació de les agrupacions Agropecuària Catalana Agrocat, el Grup de Sanejament Porcí de Girona i la Universitat de Girona.

Les activitats del projecte es van realitzar en tres granges diferents

Les activitats del projecte es van realitzar en tres granges diferents

L'objectiu principal del projecte ha estat establir un protocol de control de la salmonel·la en totes les fases de la producció porcina (mares, transició i engreix) mitjançant l’ús d’aigua electrolitzada com a higienitzant, desinfectant i aigua de beguda. El projecte també ha permès determinar els factors de risc i la prevalença bacteriològica de la infecció per salmonel·la en les explotacions porcines analitzades i valorar l’eficàcia de l’aigua electrolitzada en el control de la malaltia.

Les activitats del projecte es van realitzar en tres granges diferents i es dividir en dues fases. Durant la primera fase, que va tenir lloc en una granja de mares, els experiments van consistir en caracteritzar el nivell inicial d’infecció per salmonel·la en les explotacions. Després es va instal·lar l’equip per a l’aplicació d’aigua electrolitzada en la beguda i higienització. Una vegada finalitzat el període d’estudi, es va tornar a caracteritzar i comparar l’estat de contaminació per salmonel·la entre el grup de truges tractades amb aigua electrolitzada i un grup control, tractat amb aigua de xarxa. També es van comparar els paràmetres reproductius. 

En la segona fase, que es va realitzar en una granja de transició i una altra d’engreix, es va instal·lar l’equip d’aigua electrolitzada. Els paràmetres productius i de prevalença de salmonel·la es van comparar amb grups de garrins control, tractats amb aigua de xarxa.

Un cop estudiat l’efecte d’aquesta aigua sobre el control i la reducció dels índexs de contaminació per salmonel·la en totes les fases de la producció porcina, l’estudi va determinar que l’aigua electrolitzada presenta un efecte higienitzant important i resulta una bona alternativa potabilitzadora de l’aigua en explotacions porcines

L’estudi també va concloure que els animals no presenten problemes en beure aigua de xarxa amb aigua electrolitzada i, en l’engreix, es va observar una important reducció en els nivells de salmonel·la en femtes. Així mateix, es va determinar una lleugera millora dels paràmetres productius en els garrins de transició a l’aplicar l’aigua electrolitzada, tot i no presentar problemes de salmonel·la. En l’explotació de mares no es van observar millores reproductives significatives. 

El projecte el porta a terme el Grup Operatiu liderat i coordinat per Granja Claret, amb la participació d’Agropecuària Catalana Agrocat, el Grup de Sanejament Porcí de Girona i la Universitat de Girona.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.