Innovació Tecnològica | 13/12/2012  DAAM

El conseller Pelegrí entrega els PITA 2012

Una empresa agropecuària de la Selva, un celler del Baix Penedès i un jove emprenedor del Berguedà han estat els guanyadors d'aquesta edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA), en la qual s'han presentat un total de 35 candidatures.

El conseller Josep Maria Pelegrí amb els guardonats del PITA 2012. Font: DAAM

El conseller Josep Maria Pelegrí amb els guardonats del PITA 2012. Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en funcions, Josep Maria Pelegrí, ha presidit, al Palau de la Generalitat, l’acte de lliurament del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) en les seves diverses variants, corresponent a l’any 2012, edició en la qual s’han presentat un total de 35 candidatures. Aquest guardó es va convocar per primera vegada l’any 2001. Una empresa agropecuària de la Selva, un celler del Baix Penedès  i un emprenedor del Berguedà han estat els guanyadors d’aquesta edició.

En el decurs de l’acte, el conseller Pelegrí ha destacat, una vegada més, que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Innovació i Medi Natural (DAAM), que ha instituït el premi, aposta de manera decidida per la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), per tal de garantir i millorar la competitivitat del sector agroalimentari de Catalunya.
 
En aquest sentit, segons ha manifestat Pelegrí, el Govern català impulsa el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2013-2020, en el qual hi participen el Departament d’Empresa i Ocupació, el Departament d’Economia i Coneixement, la Universitat de Lleida i el DAAM, que és l’encarregat de liderar aquest procés.
 
El conseller també ha dit que “felicito els premiats pel seu gran esforç en R+D+I i per idear nous processos  que els ajuden a obtenir uns resultats beneficiosos per a l’economia, la competitivitat, la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat de les produccions. Sou un exemple i un referent tant per al sector com per al model productiu català”.
 
Segons Pelegrí, “volem que el nostre país disposi d’un sector cada vegada més enfortit, capaç de competir en els mercats i de contribuir a la generació d’ocupació, de benestar i d’equilibri territorial”.
 
 

Els objectius del premi

 
Amb aquest premi anual, el DAAM vol distingir i premiar les empreses agràries o les seves entitats associatives i les agroindústries que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i hagin obtingut, com a conseqüència d’aquesta introducció, resultats beneficiosos pel que fa a l’economia, l’ergonomia, la qualitat, la seguretat o la sostenibilitat de les produccions.
 
Així mateix, es pretén aconseguir referents per al sector agrari pel que al procés d’innovació tecnològica i, alhora, incentivar aquests actuacions entre les empreses agroalimentàries, per tal que Catalunya disposi d’un sector agroalimentari cada vegada més enfortit, capaç de competir en els mercats i contribuir a la generació d’ocupació, benestar i equilibri territorial.
 
El DAAM considera que s’ha d’apostar d’una manera decidida per la innovació i la recerca, perquè resulta imprescindible per tal de garantir la competitivitat de l’agroalimentació a Catalunya. El DAAM, a través de l’IRTA, està potenciant la innovació i la transferència tecnològica.
 
Al llarg d’aquests anys, el PITA ha sofert alguns canvis, el més important dels quals va ser la modificació de la pròpia estructura del premi, que va passar  de ser un únic guardó, en les quatre primeres edicions, a l’establiment de dues modalitats a partir de l’any 2005 : el Premi a l’empresa agrària i el Premi a l’agroindústria.  A més d’aquest dos premis es donen dues nominacions, una per cadascuna de les modalitats.  Els primers premis estan dotats amb la quantitat de 6.000 € cadascun, i les nominacions com a finalistes, amb 2.000 € cadascuna.
 
El segon canvi sofert va ser, a l’any 2008, una modificació del seu nom, amb la idea de ser un premi de més ampli abast, passant de dir-se Premi a la Innovació Tecnològica Agrària a com es diu actualment, Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.
 
D’altra banda, en aquesta edició de 2012 s’han unificat els premis corresponents a les candidatures de 2011 i 2012, ja que fins l’any passat els guardons es donaven a candidatures presentades l’any anterior. Així, l’any 2011 es van donar els premis corresponents a 2010.
 
Al mateix temps, s’ha instituït un tercer guardó, anomenat Premi al Jove Emprenedor Innovador, que s’ha donat per primera vegada en aquesta ocasió, dotat també amb 6.000 euros, mentre que el finalista rep 2.000 euros.
 
 

Els premiats

 
El Premi PITA 2012 en la modalitat empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu. ha estat per a Agropecuària Mas Bes, SL, de Vilobí d’Onyar (Selva), per la posada en marxa d’innovacions en tota l’explotació lletera, orientada a la millora tècnica, econòmica, de qualitat i de seguretat alimentària, des del maneig i la informatització de la sala de munyir fins a l’aprofitament de les dejeccions ramaderes, per a l’obtenció de biogàs, passant per la projecció de tot el sistema d’explotació de manera docent mitjançant visites programades d’escoles.
 
En la mateixa modalitat, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu,  ha estat finalista l’empresa Ribero SAT, de Gerb (Noguera), per la innovació que comporta a una empresa de producció de cereals i farratges la incorporació d’una nova línia d’alimentació destinada a mascotes, amb una presentació dels productes orientada als diferents rosegadors i amb un disseny atractiu i original de les diferents gammes de producte acabat que comercialitzen, al qual incorporen diferents herbes medicinals en funció dels seus destinataris.
 
El Premi PITA 2012 en la modalitat d’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i conservació de productes agrari, ha estat per al Celler Domenys i Secció de Crèdit, SCCL, de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), per la implantació de les noves tecnologies en la gestió integral de les vinyes dels seus cooperativistes, tant tècnicament com administrativament, tot emmarcat en un model de gestió global mitjançant l’especialització dels diferents cellers que integren Celler Domenys.
 
En la mateix modalitat, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i conservació de productes agraris, ha estat finalista Frigorífics Costa Brava, de Riudellots de la Selva (Selva), per la introducció d’una nova tecnologia consistent en l'automatització del procés de rentat, desinfecció, assecat i subministrament de caixes d’embalatge a la sala d’especejament, incorporant un sistema de comprovació higiènica mitjançant visió artificial de les caixes, examinant els diferents punts de cada caixa que surt del túnel de rentat, i rebutjant les que no tenen el nivell de qualitat higiènica requerit.
 
En la nova modalitat Premi al Jove Emprenedor Innovador, per la implantació d’innovacions en l’empresa agrària o l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un emprenedor innovador, el guanyador ha estat Pere Muxí Rubio, de Cal Rosal (Berguedà), per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se en tubericultura, amb l’objectiu final de fer realitat, partint de zero, la creació d’una empresa de producció de tòfona negra, tancant el cercle del productes des del seu cultiu fins a la seva comercialització, tant a nivell espanyol com per a l’exportació.
 
El finalista d’aquesta modalitat, per la implantació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un emprenedor innovador, ha estat Basili Masclans Roselló, de Verdura Masclans, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se amb l’objectiu final de fer realitat el projecte d’incorporar a l’empresa fa militar agrària una planta de quarta gamma per al processat de verdures ecològiques, des de la seva producció al camp, passant per la seva preparació, tallat, rentat, assecat i envasat del productes en cru fins al consumidor.