INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 19/12/2012  AlimenCat

Els aliments poden acreditar en l'etiqueta 200 tipus d'efectes benèfics

A partir d'aquesta setmana les empreses alimentàries de la Unió Europea poden incloure en l'etiquetatge les noves mencions nutricionals de la llista d'efectes benèfics científicament provats, elaborada per la Comissió Europea i l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària

Aquestes mencions van ser aprovades el maig per Brussel·les però es va establir un període de transició perquè les empreses puguin adaptar les seves pràctiques comercials. Amb aquesta pràctica la Unió Europea (UE) pretén informar sobre les característiques nutricionals dels aliments d'una manera clara i fiable i protegir els consumidors de recomanacions enganyoses, alhora que assegura la igualtat de condicions per als operadors d'empreses alimentàries.
 
Aquesta mesura representa la culminació de la tasca iniciada al 2006, quan la UE va prendre la decisió d’harmonitzar el reglament sobre l’ús de mencions cada vegada més freqüents com a reclams comercials en les etiquetes dels aliments, com per exemple "sense sucres afegits", "ric en fibra" o "baix en greixos".
 
La Comissió Europea tenia l'obligació d'elaborar una llista de mencions de propietats saludables permeses que es refereixen a: funcions generals del cos, les funcions psicològiques, de comportament i control de pes, i les relatives a la reducció del risc de malalties, el desenvolupament infantil i la salut. Per això va demanar assessorament científic a l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). 
 
Entre 2008 i 2011, el Panell de l'EFSA sobre Productes Dietètics, Nutrició i Al·lèrgies (NDA Panell) va avaluar 3.000 relacions entre aliments i propietats saludables per determinar si estaven recolzades per proves científiques sòlides. Durant tot el procés que ha donat lloc a la llista actual l’EFSA ha contactat regularment amb les parts interessades per explicar i aclarir el procés seguit pel Panell NDA en l'avaluació de les sol·licituds, i ha proporcionat assessorament a través de l'orientació, documents d'informació i la celebració de reunions científiques.