RURALCAT | 29/11/2018  Ruralcat

L’espai de Xarxa-i.cat reuneix tota la informació sobre innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari

La Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya, Xarxa-i.cat, forma part del PRITAC (Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020), que coordina i fomenta els projectes d’R+D+I del sector agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya.

Portada de l'espai Xarxa-i.cat

Portada de l'espai Xarxa-i.cat

L’espai web de Xarxa-i.cat de RuralCat ofereix a les empreses, investigadors i centres de recerca tota la informació relacionada amb els projectes d’innovació impulsats a Catalunya a través del PRITAC, el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2013. El Pla, liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb la col·laboració de prop de 200 entitats entre centres de recerca i universitats, empreses, administracions públiques i productors, coordina les polítiques en matèria d’R+D+I del sector agrari, agroalimentari i forestal, té per objectiu reforçar i consolidar la competitivitat i la sostenibilitat d’aquests sectors a través de 42 actuacions diferents.

Així mateix, des d’aquest espai es pot accedir a les Memòries d’actuacions del Pla i a les comissions tècniques específiques, que són grups de treball temporals d’experts que es reuneixen per compartir experiències amb l’objectiu d’explorar solucions innovadores i pràctiques per al compliment de la normativa d’implantació futura o la proposta de revisió dels textos normatius en vigor.

A l’Espai Xarxa-i.cat els usuaris poden accedir a la informació dels Grups Operatius, els Focus Grups i a l’Associació Europea per a la Innovació EIP-Agri, a més de cercar els projectes d’R+D+I amb fons europeus en què participen entitats catalanes, així com la cerca de socis i idees per a projectes innovadors, i organismes i entitats de recerca de Catalunya. També es detalla la relació de xarxes d’innovació i plataformes tecnològiques d’interès. 

Des del a Xarxa-i.cat també es poden consultar tots els projectes d’innovació impulsats pels Grups Operatius de Catalunya (GO). Els GO consisteixen en l’associació de diversos socis, ja siguin entitats o empreses del sector agroalimentari, amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Els Grups es creen en el marc de l’Ajut a la Cooperació per l’EIP-Agri i els convoca el DARP per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial a partir de l’execució d’un projecte pilot innovador. Els Grups Operatius reben finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Així mateix es pot accedir als resultats dels Focus Grups de l’EIP-Agri, que són grups formats per una vintena de persones expertes per a la realització d’un treball de recopilació de l’estat de l’art del coneixement i d’identificació dels principals problemes i reptes sobre una temàtica específica de l’àmbit agroalimentari, i també al Programa de Doctorats Industrials, que és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Una altra de les noves eines que ofereix l’espai són les Activitats de demostració, que són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària. La nova secció ofereix informació sobre els ajuts destinats a aquestes activitats, així com un cercador de les activitats que s’estan portant a terme i de les que ja han finalitzat (inclou documentació relativa a aquestes activitats) i el llistat d’iniciatives aprovades.

Dins la secció de Fons Europeus es poden llegir les notícies relacionades ordenades per temàtiques i trobar totes les convocatòries i licitacions obertes i la participació catalana en els programes de finançament de la Unió Europea.
A l’apartat d’Informació i Serveis de Xarxa-i.cat es poden cercar els socis, fons europeus i programes per tal que els usuaris, siguin empreses, doctorands o centres de recerca, puguin impulsar el seu projecte d’R+D+I. Aquesta secció inclou un ampli ventall de recursos en aspectes de formació (Formació Agrària a Distància FAD2018, PATT i Estudis Universitaris), assessorament, serveis, finançament i documentació d’interès pel sector.

Les empreses poden accedir a tota la informació per obtenir assessorament tecnològic, en innovació empresarial i internacionalització a través d’ACCIÓ, així com accedir a tots els serveis disponibles en R+D+I que ofereixen diverses institucions com l’IRTA, CTFC, INCAVI, TECNIO, VITEC i les universitats catalanes. Així mateix, es detalla la relació completa de totes les oportunitats de finançament a través dels Fons de la Unió Europea, els Fons Estatals, Fons Autonòmics de Catalunya, entre d’altres, a més dels ajuts per a la mobilitat dels investigadors i documentació i publicacions de caràcter tècnic així com enllaços de webs d’interès i cercador d’entitats, socis i projectes de recerca. 

A Actualitat s’accedeix a totes les notícies relacionades amb l’àmbit de l’R+D+I així com l’accés als butlletins electrònics de diverses entitats col·laboradores com el #FonsUECat, l’EIP-Agri, Recercat i ACCIÓ. 

Per últim, a l’espai Agenda es pot consultar la programació d’altres activitats relacionades amb l’R+D+I agroalimentària a nivell autonòmic, estatal i europeu a través dels enllaços a l’Agenda de RuralCat, l’Agenda d’ACCIÓ (Agència per la competitivitat de l’empresa) i l’Agenda de l’EIP-Agri.

Informació relacionada

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància