RURALCAT | 29/11/2018  Ruralcat

L’espai de Xarxa-i.cat reuneix tota la informació sobre innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari

La Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya, Xarxa-i.cat, forma part del PRITAC (Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020), que coordina i fomenta els projectes d’R+D+I del sector agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya.

Portada de l'espai Xarxa-i.cat

Portada de l'espai Xarxa-i.cat

L’espai web de Xarxa-i.cat de RuralCat ofereix a les empreses, investigadors i centres de recerca tota la informació relacionada amb els projectes d’innovació impulsats a Catalunya a través del PRITAC, el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2013. El Pla, liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb la col·laboració de prop de 200 entitats entre centres de recerca i universitats, empreses, administracions públiques i productors, coordina les polítiques en matèria d’R+D+I del sector agrari, agroalimentari i forestal, té per objectiu reforçar i consolidar la competitivitat i la sostenibilitat d’aquests sectors a través de 42 actuacions diferents.

Així mateix, des d’aquest espai es pot accedir a les Memòries d’actuacions del Pla i a les comissions tècniques específiques, que són grups de treball temporals d’experts que es reuneixen per compartir experiències amb l’objectiu d’explorar solucions innovadores i pràctiques per al compliment de la normativa d’implantació futura o la proposta de revisió dels textos normatius en vigor.

A l’Espai Xarxa-i.cat els usuaris poden accedir a la informació dels Grups Operatius, els Focus Grups i a l’Associació Europea per a la Innovació EIP-Agri, a més de cercar els projectes d’R+D+I amb fons europeus en què participen entitats catalanes, així com la cerca de socis i idees per a projectes innovadors, i organismes i entitats de recerca de Catalunya. També es detalla la relació de xarxes d’innovació i plataformes tecnològiques d’interès. 

Des del a Xarxa-i.cat també es poden consultar tots els projectes d’innovació impulsats pels Grups Operatius de Catalunya (GO). Els GO consisteixen en l’associació de diversos socis, ja siguin entitats o empreses del sector agroalimentari, amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Els Grups es creen en el marc de l’Ajut a la Cooperació per l’EIP-Agri i els convoca el DARP per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial a partir de l’execució d’un projecte pilot innovador. Els Grups Operatius reben finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Així mateix es pot accedir als resultats dels Focus Grups de l’EIP-Agri, que són grups formats per una vintena de persones expertes per a la realització d’un treball de recopilació de l’estat de l’art del coneixement i d’identificació dels principals problemes i reptes sobre una temàtica específica de l’àmbit agroalimentari, i també al Programa de Doctorats Industrials, que és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Una altra de les noves eines que ofereix l’espai són les Activitats de demostració, que són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària. La nova secció ofereix informació sobre els ajuts destinats a aquestes activitats, així com un cercador de les activitats que s’estan portant a terme i de les que ja han finalitzat (inclou documentació relativa a aquestes activitats) i el llistat d’iniciatives aprovades.

Dins la secció de Fons Europeus es poden llegir les notícies relacionades ordenades per temàtiques i trobar totes les convocatòries i licitacions obertes i la participació catalana en els programes de finançament de la Unió Europea.
A l’apartat d’Informació i Serveis de Xarxa-i.cat es poden cercar els socis, fons europeus i programes per tal que els usuaris, siguin empreses, doctorands o centres de recerca, puguin impulsar el seu projecte d’R+D+I. Aquesta secció inclou un ampli ventall de recursos en aspectes de formació (Formació Agrària a Distància FAD2018, PATT i Estudis Universitaris), assessorament, serveis, finançament i documentació d’interès pel sector.

Les empreses poden accedir a tota la informació per obtenir assessorament tecnològic, en innovació empresarial i internacionalització a través d’ACCIÓ, així com accedir a tots els serveis disponibles en R+D+I que ofereixen diverses institucions com l’IRTA, CTFC, INCAVI, TECNIO, VITEC i les universitats catalanes. Així mateix, es detalla la relació completa de totes les oportunitats de finançament a través dels Fons de la Unió Europea, els Fons Estatals, Fons Autonòmics de Catalunya, entre d’altres, a més dels ajuts per a la mobilitat dels investigadors i documentació i publicacions de caràcter tècnic així com enllaços de webs d’interès i cercador d’entitats, socis i projectes de recerca. 

A Actualitat s’accedeix a totes les notícies relacionades amb l’àmbit de l’R+D+I així com l’accés als butlletins electrònics de diverses entitats col·laboradores com el #FonsUECat, l’EIP-Agri, Recercat i ACCIÓ. 

Per últim, a l’espai Agenda es pot consultar la programació d’altres activitats relacionades amb l’R+D+I agroalimentària a nivell autonòmic, estatal i europeu a través dels enllaços a l’Agenda de RuralCat, l’Agenda d’ACCIÓ (Agència per la competitivitat de l’empresa) i l’Agenda de l’EIP-Agri.

Informació relacionada