PROJECTES EUROPEUS | 30/11/2018  Ruralcat

MSPGlobal, una nova iniciativa cofinançada pel FEMP per a la planificació territorial marítima

La Comissió Europea i l'IOC-UNESCO han llançat aquesta nova iniciativa conjunta per promoure la planificació territorial marítima transfronterera. MSPGlobal està cofinançat per la Comissió Europea a través del Fons Marítim i de la Pesca Europea.

Al 2030 es preveu que es tripliqui l'àrea d'aigües territorials que es beneficien d'un sistema MSP

Al 2030 es preveu que es tripliqui l'àrea d'aigües territorials que es beneficien d'un sistema MSP

La planificació de les activitats humanes al mar de manera segura i sostenible és un requisit previ per a una bona governança oceànica. Això requereix un alt nivell de coordinació, no només dins d'un mateix país sinó també a nivell transfronterer. Per aquest motiu, des de l'any 2017, la Comissió Europea (DG MARE) i el CIO-UNESCO han treballat de la mà per desenvolupar la planificació territorial marítima transfronterera.

MSPGlobal és una nova iniciativa de tres anys que convoca experts regionals per desenvolupar orientacions sobre la planificació internacional transfronterera, realitzar dos projectes pilot a la Mediterrània occidental i el sud-est del Pacífic i comunicar i difondre tots els resultats.

S’espera que cap al 2030 els resultats de MSPGlobal, juntament amb les altres nou accions del Full de ruta conjunt, tripliquin l'àrea d'aigües territorials que es beneficien d'un sistema MSP implementat de manera efectiva.

La durada de la iniciativa és de 36 mesos, de l’1 de novembre de 2018 al 31 d’octubre de 2021. El cost total és de 1,75 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea, a través del FEMP, aporta 1,4 milions d’euros.