GRUPS OPERATIUS | 03/12/2018  Ruralcat

Subcarn Echevarria ha implementat un projecte de millora dels productes lipídics finals destinats a la ramaderia de proximitat

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la participació de la Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas (ANAGRASA), Cal Cirera de Pinós, el Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris (DBA) de la Universitat de Lleida i Copecinter.

El projecte ha permès obtenir a petita escala nous formats de productes lipídics de consistència més sòlida

El projecte ha permès obtenir a petita escala nous formats de productes lipídics de consistència més sòlida

El projecte de cooperació “Millora dels productes lipídics finals (greixos), obtinguts a partir de subproductes animals, per al seu subministrament al sector ramader de proximitat” tenia per objectiu la consecució de la millora del greix per donar servei al sector ramader de proximitat.

El projecte, liderat per Subcarn Echevarria, una empresa catalana que es dedica a la transformació de subproductes animals per a la fabricació de productes pel consum animal, el sector agrícola i industrial, s’ha basat en modificar i millorar el format dels greixos obtinguts a partir de subproductes animals (SANDACH 3) fins a arribar a consistències sòlides o semi sòlides, a escala de laboratori i en planta pilot, tot obtenint un nou producte que es pot subministrar directament al petit ramader. D’aquesta manera, el sector ramader pot fabricar els seus propis pinsos compostos a petita escala, utilitzant-los com a aportació calòrica i millorant la traçabilitat de l'alimentació animal

El projecte també ha estudiat la palatabilitat i el valor nutricional dels nous formats obtinguts per tal que complissin amb els criteris establerts per a alimentació animal i ha optimitzat a escala de planta pilot el procés de preparació dels formats escollits. L’assaig es va dur a terme en una granja amb una capacitat per a 3.000 porcs d’engreix situada a Montmajor (El Berguedà). 

El projecte ha complert amb els objectius plantejats i ha permès obtenir a petita escala nous formats de productes lipídics de consistència més sòlida mitjançant mescles de SANDACH:CaO o per hidrogenació del SANDACH inicial. En planta pilot, es pot obtenir un greix untuós mitjançant mescles SANDACH:CaO, la composició del qual consisteix, bàsicament, en triglicèrids. Aquest greix untuós es podria aplicar en la composició de pinsos fabricats a petita escala. 

Aquest projecte va ser presentat durant el certamen Alimentaria 2018 que va tenir lloc el passat mes d’abril a Barcelona. La presentació va despertar un gran interès entre els visitants, tant ramaders com agents del sector interessants en la millora del tractament de subproductes animals. 

El projecte, que ha comptat amb un pressupost de 190.013€, l’ha portat a terme el Grup Operatiu liderat i coordinat per Subcarn Echevarría, amb la participació de l’Asociación Nacional de Industrias Transformadoras de Grasas (ANAGRASA), Cal Cirera de Pinós, el Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris (DBA) de la Universitat de Lleida i Copecinter

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.