AJUTS | 04/12/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2018 per un import de 218,3 M€

Es tracta d’ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors. Amb aquest pagament s'ha abonat el 95% de l’import total que la legislació europea permet pagar, i del 100% en el cas del règim de petits agricultors.

Els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC

Els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) efectua, aquesta setmana, el primer pagament dels ajuts directes de la PAC 2018 a 40.221 beneficiaris per valor de 218.304.368 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors

Amb aquest pagament els beneficiaris hauran rebut el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna (PAC), corresponents al 2018, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2019, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s’escau.

Aquest pagament també inclou el reemborssament de la disciplina financera de 2018, que s’aplica a tots els beneficiaris que cobrin més de 2.000 euros. Els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC i també els primers a cobrar el reemborssament de la disciplina financera de 2018.

Els sol·licitants de l’ajut podran accedir el contingut de la seva resolució a partir del dia 5 de desembre, a través de l’espai de la Consulta Pública del web del DARP, identificant-se amb el codi i contrasenya que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació els va facilitar per la campanya DUN 2018.

El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 7 de gener de 2019 (donat que el 6 de gener és dia inhàbil).

Per a més informació, gràfics, i mapes: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/181129_not_pagament_ajuts_dissociats_dun_2018