INNOVACIÓ | 04/12/2018  Ruralcat

L’R+D+I en el Pla de Govern 2018-2021

El Consell Executiu va aprovar a finals de setembre el Pla de Govern per a la XII legislatura, un pla estratègic que fixa 22 àmbits d’actuació, 93 objectius, més de 1.000 mesures i més de 300 indicadors de seguiment. El pla vol potenciar el Consell Català de la Innovació Agroalimentària per a la redefinició del Pla estratègic de recerca, transferència i innovació agroalimentària 2021-2030.

El pla vol potenciar el Consell Català de la Innovació Agroalimentària

El pla vol potenciar el Consell Català de la Innovació Agroalimentària

El Pla de Govern, a banda de ser un element de planificació, permet retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania.

El document actual s’estructura en quatre eixos (Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom, Una economia pròspera, responsable i sostenible, Una societat enfortida democràticament, lliure i justa i Una Catalunya oberta al món). Els principals objectius i mesures de l’àmbit del coneixement i la innovació estan recollits en el segon eix del pla (Una economia pròspera, responsable i sostenible).

L’aspiració d’un país millor, digitalment intel·ligent, amb una economia del coneixement sòlida i amb més i millors oportunitats per a tothom, té un dels seus motors més decisius en el sistema d’universitats i recerca. Per això, d’acord amb el Pla, els objectius d’aquesta legislatura se centraran a potenciar les bases d’aquest sistema a través d’un Pacte nacional per la societat del coneixement consensuat amb tots els agents implicats.

Altres mesures destacades d’aquest l’objectiu són la implementació d’un projecte per mesurar l’impacte social i econòmic de la recerca que es duu a terme a Catalunya (RIACat), la creació del Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya (CIR-CAT) i del seu comitè i l’establiment d’una estratègia catalana sobre ciència oberta, que defineixi les formes i implicacions de l’accés obert al coneixement i a les dades, en la línia de les directrius que està impulsant la Comissió Europea i alguns estats europeus com ara França.

El model català d’universitats i recerca està permetent desenvolupar un sistema innovador i amb capacitat per atreure talent i captar recursos per poder situar la nostra recerca entre les capdavanteres a Europa i el món. Per aconseguir aquest objectiu cal dotar d’un marc jurídic estable el desenvolupament d’un model propi d’R+D+I i, d’acord amb el Pla de Govern, això passa per elaborar una Llei de la ciència. El pla de Govern també recull com a una altra mesura destacada consolidar els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional amb les convocatòries ICREA, els ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) i el Programa Beatriu de Pinós.

La consolidació de les grans infraestructures de suport a la recerca i del Programa indústria del coneixement, la continuïtat del programa SUMA, l’impuls de les actuacions de divulgació per al foment de l’esperit científicd’infants i joves i són altres mesures destacades vinculades a aquest objectiu.

Un sistema universitari competitiu

El Pla de Govern recull tot un seguit de mesures destinades a establir un model universitari català compromès amb la qualitat i l’equitat, per tal de garantir l’accés a la universitat a tots els estudiants, així com els fonaments d’un nou model de finançament de les universitats, que reflecteixi el compromís del país amb les seves universitats i la recerca com a garantia de futur i progrés. El suport directe a les activitats de recerca de les universitats, la intensificació del Programa Serra Húnter, la continuïtat del Pla de doctorats industrials i el desplegament del Programa Margalida Comas i Camps per a la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat són algunes d’aquestes mesures.

Altres objectius sectorials

El Pla també recull mesures destinades a fomentar la innovació empresarial i incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnològica, com ara la creació d’un nou Programa Catalonia Tech Hub per posicionar l’economia catalana com a un pol industrial tecnològic de referència europeu. Pel que fa a la promoció  de la recerca i la innovació oberta en salut, destaca el desplegament del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS).

D’acord amb el Pla, l’impuls de la innovació digital com a motor d'una nova economia passa pel desplegament del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades. Finalment, per generar espais d’innovació i internacionalització del sector agroalimentari que el faci més competitiu, el pla inclou la potenciació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària per a la redefinició del Pla estratègic de recerca, transferència i innovació agroalimentària 2021-2030.