AJUTS | 04/12/2018  Ruralcat

S’abonen els ajuts per a la millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya de l'any 2018

L'objecte dels ajuts, amb un import total de 82.618€, és fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genética.

Aquests ajuts s’emmarquen dins del PDR.cat2020

Aquests ajuts s’emmarquen dins del PDR.cat2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l’ajut de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya i l’ajut de Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat de 2018. El ajuts tenen un import total de 43.541,68€ i de 39.076,40€, respectivament.

Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objecte dels ajuts és fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica per tal d'aconseguir els objectius comunitaris en matèria d'agricultura i medi ambient, d'acord amb l'article 4.1.b) del Reglament (CE) núm. 1698/2005.

Millora i foment de prats i pastures

L’import total del pagament és de 43.541,68€, es fa efectiu a 47 beneficiaris de 10 comarques, i té un impacte sobre 2.117 hectàrees.

Millora de pastures per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

L’import total del pagament és de 39.076,40€, es fa efectiu a 18 beneficiaris de 7 comarques, i té un impacte sobre 540 hectàrees.


Per  a més informació, i mapes:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/181204_not_pagament_ajuts_prats_pastures_2018