INNOVACIÓ | 05/12/2018  Ruralcat

El 5è Consell Català de la Innovació Agroalimentària proposa millores per a la competitivitat i sostenibilitat del sector

Durant l’acte, que es va celebrar ahir a Barcelona, es va fer balanç de les actuacions realitzades en matèria d’innovació agroalimentària durant el 2017 i es van proposar millores del sistema de recerca i transferència de coneixement i reptes estratègics per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari i forestal català.

Moment de la reunió del Consell Català de la Innovació de la Innovació Agroalimentària

Moment de la reunió del Consell Català de la Innovació de la Innovació Agroalimentària

El 5è Consell Català de la Innovació Agroalimentària (CCIA), l’òrgan del Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlla per la implementació, l’impuls i la coordinació d’actuacions relacionades amb l’R+D+I agroalimentària, forestal i del medi rural va estar presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, acompanyada pel conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló. Formen part del CCIA les Direccions Generals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els Departaments d’Empresa i Coneixement, i d’Ensenyament, les universitats catalanes amb activitat en l’àmbit agroalimentari, l’IRTA, l‘INCAVI, les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, les associacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives del sector agroalimentari i forestal.
 
La reunió, que es va celebrar als Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a Barcelona, tenia per objectiu fer balanç de les actuacions realitzades durant l’any 2017 en matèria d’R+D+I de l’àmbit agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya, així com recollir propostes per a la millora del sistema de recerca i transferència de coneixement i proposar reptes estratègics per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari i forestal català.
 
Durant l’acte es va presentar la Memòria d’actuacions de l’any 2017 del Pla estratègic de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària de Catalunya 2013-2020 (PRITAC). Es tracta d’un pla de govern, estructurat en sis objectius estratègics pels quals s’han definit 42 línies d’actuació orientades a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari, agroalimentari i forestal a través de l’R+D+I. 
 
En aquest sentit, d’entre les actuacions de l’any 2017, es van destacar:
 
1. La Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya (www.xarxa-i.cat), un instrument de difusió de resultats de les iniciatives i projectes innovadors a Catalunya, i connector entre els generadors de coneixement i els seus usuaris.
 
2. La nova línia d’ajuts a les Activitats de demostració, per donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.
 
3. La línia d’ajuts a la creació i el funcionament de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles impulsades en el marc del PDR 2014-2020 de Catalunya, amb 4 milions d’euros per donar suport a la Cooperació per la Innovació en l’àmbit agroalimentari. Prop de 600 empreses participants en les 3 primeres convocatòries.
 
4. El Programa Indústria del coneixement per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica.
 
5. El Pla de Doctorats Industrials per contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa
 
6. La dinamització i estructuració de les comunitats RIS3CAT d’àmbit agroalimentari.
 
7. El Pacte Nacional per la Indústria amb 1.844 milions per desenvolupar més de 116 actuacions que enforteixin el sector.
 
En el transcurs de la reunió es va posar de relleu que la innovació és un dels eixos de la política agroalimentària del DARP, pel qual hi aposta fermament tant en actuacions com en pressupost. Durant el 2017 el DARP va invertir prop de 26,7 milions d’euros en actuacions d’R+D+I, convertint-se en el segon Departament de la Generalitat de Catalunya amb més esforç en R+D+I respecte al seu pressupost inicial.
 
El PRITAC està orientat a millorar la governança del sistema de R+D+I i establir mecanismes de coordinació i cooperació eficaços entre les administracions que actuen en R+D+I. Parteix de la base de la cooperació entre tots els agents, fent especial incidència en crear els espais necessaris per a fomentar la innovació, facilitant i acompanyant a l’empresa per a que identifiqui les seves necessitats, dificultats i oportunitats, i afavorint l’entorn oportú per tal que el coneixement i les solucions tecnològiques arribin i s’adaptin al sector.
 
El PRITAC es troba en el 5è any del seu període de programació, en un moment d’avaluació intermèdia del Pla i de plantejament de les bases del nou Pla estratègic 2021-2030. Per això, en la segona part de la sessió, es van debatre dos punts amb l’objectiu de recollir propostes i establir les bases del nou Pla. Els punts de debat van ser la millora del sistema de recerca i transferència de coneixement i la proposta de reptes estratègics per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari i forestal català. 
 
Els reptes que s’han identificat per treballar en innovació i transferència han estat: sostenibilitat de la producció i de la transformació; bioeconomia circular; digitalització del sector agroalimentari; seguretat, qualitat i sobirania alimentària; alimentació i salut; cooperació en la recerca i la transferència de coneixement; competitivitat del sector agroalimentari; canvi climàtic; valorització i internacionalització del coneixement; dignificació del sector agroalimentari i innovació social.