FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 08/01/2013  RuralCat

S'obren noves preinscripcions a 7 cursos

Del 8 al 20 de gener et pots preinscriure a noves edicions dels cursos: Iniciació a l'Excel, Clima i microclima, Prevenció de riscos laborals, Nivell bàsic i Qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, Curs per elaborar un pla empresa i Curs de complements per a la gestió de l'empresa agrària

cursos a distància

Tots aquest cursos formen part del programa de formació a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària (SFA) a través de RuralCat. Per preinscriure's a qualsevol dels cursos, cal estar donat d'alta a RuralCat. Si encara no n'ets membre, només has d'omplir el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir les indicacions que indiquem a sota.

 

Informació dels cursos 

 
Iniciació a l'Excel 
Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa Excel  i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors. 
El curs tindrà una durada de 20 hores i es durà a terme entre el 12 de febrer i el 22 de març. 
 
La preinscripció al curs Iniciació a l'Excel s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Clima i microclima
Aquest curs està especialment pensat per aquells alumnes que segueixen l'itinerari formatiu d'incorporació a l'empresa agrària, però és obert a tothom. Els continguts corresponen al mòdul professional Fonaments agronòmics, que forma part del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Producció agropecuària i agroecològica i consta de quatre nuclis formatius: conceptes generals, i meteors, processos atmosfèrics, riscos atmosfèrics i sistemes de prevenció, control i lluita. 
El curs tindrà una durada de 21 hores i tindrà lloc entre el 12 de febrer i el 15 de març.
 
La preinscripció al curs Clima i microclima s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic 
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d’incorporació a l’empresa agrària. Es pretén que al finalitzar el curs els alumnes puguin: reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l’empresa, aplicar el marc normatiu de prevenció de riscos, avaluar els riscos derivats de l'activitat professional, participar en la planificació i la gestió de la prevenció, aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva i participar en l'elaboració dels plans d'emergència i evacuació.
El curs tindrà una durada de 30 hores i es desenvoluparà entre el 12 de febrer i el 22 de març.
 
Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
Es tracta d'un curs dissenyat per  donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 12 de febrer i acabarà el 22 de març.
 
La preinscripció al curs Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris  s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l’actualitat; conèixer les propietats i formes d’actuació dels productes fitosanitaris amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l’aparició de resistències; conèixer els factors que determinen l’eficàcia i l’eficiència d’un tractament; adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta i adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient; i conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l’emmagatzematge de productes fitosanitaris són els objectius que es volen ajudar a aconseguir als estudiants d'aquest curs. Els coneixements adquirits els permetran superar la prova per l’obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.
El curs tindrà una durada de 72 hores, començarà el 12 de febrer i acabarà el 17 de maig.
 
La preinscripció al curs Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris  s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Per elaborar un pla d'empresa agrari 
El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 12 de febrer i acabarà el 5 d’abril.
 
Complements per a la gestió de l'empresa agrària 
Aquest curs, juntament amb el Curs bàsic de gestió agrària i el Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari, conformen un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari s’iniciï en la gestió diària de la seva empresa. Consta de set temes: l’administració pública, els contractes de lloguer de la superfície rústica, les assegurances agràries, l’associacionisme, la comercialització, les TIC en l’agricultura i els reptes de l’agricultura de futur.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 12 de febrer i acabarà el 22 de març.
 

Com realitzar la preinscripció

Per preinscriure's a qualsevol dels tres cursos, cal estar donat d'alta a RuralCat. Si encara no n'ets membre, només has d'omplir el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta.
Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol•licitar el curs:
1. Entra a la teva àrea de membre i comprova que a la teva fitxa has introduït correctament les següents dades:
  • Adreça
  • Població
  • Codi postal
Pots comprovar aquestes dades des del menú El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya Dades addicionals de RuralCat). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
 2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú Formació/Catàleg de cursos per Internet.
 3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la preinscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t'hi".
 4. Fes clic sobre "Inscriu-t'hi" per tal de realitzar la preinscripció.
 5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has preinscrit, i rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat.
 6. Una vegada completat aquest procés, el SFA es posarà en contacte amb tu per indicar-te com has de finalitzar la inscripció.
 
 

Informació relacionada