ESTUDI POLLASTRES | 24/03/2010  Gencat

Primer estudi sobre Campylobacter i Salmonella en pollastres i productes alimentaris

La Unió Europea (UE) ha dut a terme el sisè estudi de referència sobre la presència de Campylobacter en pollastres broilers i presència de Campylobacter i Salmonella en les canals de pollastres, però també el primer que investiga directament productes alimentaris. L'estudi determina que a Espanya la prevalença de Salmonella és del 14,9 per cent en les canals dels pollastres. Pel que fa al Campylobacter la presència en broilers és del 87 per cent i del 92 per cent en les canals.

microscopi

 

Ambdós patògens són els causants de malalties transmeses per aliments aïllats amb més freqüència a la UE. Per això, el resultat d’aquesta investigació pot contribuir a la millora dels models d'avaluació de riscs i proporcionar estimacions més precises, així com aportar una base per a l'establiment d'objectius quantitatius.

En total, s'han mostrejat 10.132 lots de broilers a 561 escorxadors de 26 estats membres de la UE, a més de Suïssa i Noruega. Cada lot de broilers en sacrifici provenia d'una única bandada. De cada lot seleccionat a l'atzar s'ha mostrejat el contingut cecal de 10 pollastres sacrificats, formant una mostra agrupada en la qual s'ha estudiat la presència de Campylobacter. Del mateix lot es va recollir una canal després del refredament per estudiar la presència de Campylobacter i Salmonella a la pell del coll i del pit, i un recompte de Campylobacter.
 

Campylobactyer en broilers i en canals

S'ha detectat Campylobacter a la mostra composta de contingut cecal i en les canals de pollastres a tots els països participants. A escala comunitària, la prevalença de Campylobacter en broilers és del 71,2 per cent (set de cada 10 pollastres d'engreix a la UE n’estan colonitzats) i del 75,8 per cent de canals contaminades. La prevalença en els diferents estats membres varia del 2 al 100 per cent en contingut cecal i del 4,9 per cent al 100 per cent en canals. Els recomptes de Campylobacter en canal de pollastre mostren una considerable variació entre països. Onze països superen la prevalença mitjana europea, entre ells els quatre estats membres de la UE que sacrifiquen el major nombre de broilers (França, Polònia, Espanya i el Regne Unit). A Espanya la prevalença de Campylobacter en broilers és del 87 i del 92 per cent canals.
L'àmplia variació de les prevalences de Campylobacter entre els estats membres pot explicar-se en part per les condicions climàtiques, que afecten als vectors de Campylobacter en el medi ambient com, per exemple, insectes i aràcnids. Als països nòrdics, els freds hiverns redueixen la càrrega ambiental del bacteri i els resultats positius a Campylobacter en bandades de pollastres broilers ocorren principalment a l'estiu. Els climes humits i temperats d'alguns estats proveeixen condicions que afavoreixen la supervivència de Campylobacter del medi ambient. En climes més freds, les instal·lacions d'engreixament requereixen un aïllament tèrmic que també impedeix l'accés de les aus silvestres i rosegadors als habitatges des de l'exterior. A més, els països que han aplicat activament una estratègia de control per a Campylobacter en pollastres de carn (per exemple, Dinamarca, Suècia i Noruega) han vist una reducció en la prevalença de Campylobacter en pollastres d'engreix i a la carn d'au.
 

Salmonella en canals

Vint-i-dos estats membres i un de no membre van aïllar Salmonella en les canals de pollastres, amb una prevalença comunitària del 15,7 per cent. Aquesta prevalença varia àmpliament entre els estats membres, del 0,0 al 26,6 per cent. A Espanya la prevalença de Salmonella és del 14,9 per cent.