PREMIS | 12/12/2018  Ruralcat

Dos projectes del Departament d'Agricultura han rebut els Premis Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques

Els projectes premiats han estat “Traçabilitat GPS de la gestió de les dejeccions ramaderes en temps real” i el “Subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya”. Els Premis Alfons Ortuño els organitza l'Escola d'Administració Pública de Catalunya amb l'objectiu de reconèixer les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

Dos projectes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han estat reconeguts amb els Premis Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques a les administracions públiques catalanes, que arriben a la seva quarta edició. El primer dels projectes premiats fa referència a la “Traçabilitat GPS de la gestió de les dejeccions ramaderes en temps real” de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, que ha obtingut el reconeixement en la categoria d’Organització, processos i gestió econòmica.

Amb aquest projecte, el Departament d’Agricultura vol millorar el control de la gestió de la fertilització, mitjançant la traçabilitat en les aplicacions i/o transports de dejeccions (fems, purins i gallinasses) a llarga distància. La tramesa ha d’incloure informació sobre l’origen, el destí i les característiques de les dejeccions. Aquestes dades ja es registraven als llibres, però, a partir del 19 de març de 2018, els ramaders les han d’enviar en temps real al DARP.

Els ramaders de Catalunya hauran de donar-se d’alta al sistema sol·licitant el “Codi GPS” i després contractar el “servei de traçabilitat” que empreses de software poden instal·lar en els seus equips i que s’han posat a punt amb els requeriments que ha establert el DARP. Actualment, hi ha aproximadament 2.300 ramaders donats d’alta, principalment de porcí, però també de boví i aviram.

Al futur decret de dejeccions, s’augmenten les casuístiques en què serà obligatòria la traçabilitat GPS en temps real i s’ha arribat a un acord amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per tal d’utilitzar aquest tipus de traçabilitat per part de gestors que apliquen a camps, com ara fangs de depuradores, plantes de compostatge, biogàs... Per tant, augmentaran les possibilitats de control i al final de campanya es podran analitzar els fluxos que es donen al territori en temps real, generant informació i potenciant l’economia circular.

Aquesta traçabilitat que es generarà permetrà optimitzar la gestió de les dejeccions i s’introduiran els softwares de gestió. Així doncs, es podran aprofitar les noves tecnologies, reduir despeses de tot el sistema en el seu conjunt, pèrdua de temps i, a més, valoritzar les dejeccions com a fertilitzants, que tots els agents implicats en la fertilització, ramaders, agricultors, tècnics de cooperatives o empreses d’assessorament, podran utilitzar.

L’altre projecte guanyador ha estat el “Subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya”, de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en la categoria de Serveis finalistes. Aquesta iniciativa permet relacionar les diferents eines i bases de dades que des de 2005 es posen a disposició dels agricultors i ramaders de Catalunya per a la millora de interoperabilitat amb el DARP pel que fa l’accés als ajuts de la Política Agrària Comuna i per a la gestió de les explotacions agràries.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) gestiona anualment ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) amb un import superior a 350.000.000€. La correcta administració d’aquests fons i el manteniment d’aquest sistema suposen un repte. Aquest sistema està composat per un conjunt de dades interrelacionades que defineixen les explotacions agrícoles a Catalunya.

El DARP és l’únic organisme pagador europeu que actualment facilita l’accés lliure i gratuït a totes aquestes dades. L’accés a aquestes dades fomenta la utilització de noves tecnologies, impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari i, a més, possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de “Big Data”. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa nacional i comunitària en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania. 

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats. Amb aquests serveis i la seva utilització per empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet l’elaboració de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

El jurat ha valorat, com a criteris principals pel premi, la qualitat tècnica de l'actuació presentada, la sostenibilitat, la transferibilitat, la contribució a la racionalització de la despesa pública i l’impacte positiu per a la ciutadania i/o per a la organització.

Sobre els premis

Els Premis Alfons Ortuño, van ser creats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) l’any 2012, amb l’objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes. Aquests guardons no tenen dotació econòmica i s’atorguen bianualment.

Els premis tenen també un segon objectiu, que és reconèixer la trajectòria, l’obra i la manera de fer de la persona que els dona nom: Alfons Ortuño (Oriola, 1948 – Barcelona, 2004) va dedicar la seva vida professional al servei públic, vinculat principalment al Departament d’Economia i Finances i a la Sindicatura de Comptes.

En aquesta quarta edició s’han presentat 21 candidatures, amb projectes desenvolupats per departaments de la Generalitat, ens locals i entitats supramunicipals.