GRUPS OPERATIUS | 18/12/2018  Ruralcat

La Societat Cooperativa Sant Domènec ha avaluat noves estratègies naturals per reduir l’escaldat de postcollita en fruita de llavor

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha estat coordinat per l’empresa Altinco i ha comptat amb la participació d’Afrucat, el Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris (Universitat de Lleida) i l’IRTA.

L'escaldat superficial provoca el deteriorament de l'aparença i el valor de mercat de la fruita

L'escaldat superficial provoca el deteriorament de l'aparença i el valor de mercat de la fruita

La Cooperativa lleidatana Sant Domènec i una de les principals empreses de producció de productes ecològics i sense residus pel control de malalties, Altinco, amb la col·laboració de l'IRTA i el Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris de la Universitat de Lleida, han liderat un projecte de cooperació per avaluar, amb productes naturals, diferents condicions de maneig en camp i en postcollita per tal de reduir la incidència de problemes associats a la conservació en fred com és l’escaldat superficial. I és que un dels problemes més importants del sector de la fructicultura és la conservació en cambra frigorífica d'algunes varietats de pera i poma susceptibles als problemes d'escaldat superficial que té, com a conseqüència, el deteriorament de l'aparença i el valor de mercat de la fruita. 

Durant el projecte es va realitzar un assaig a camp per millorar el contingut mineral del fruit i estudiar l’efecte d’un producte natural per augmentar l’absorció en fruit de macro i micro elements i avaluar la seva influència en els paràmetres de qualitat de la fruita i la seva predisposició a l’aparició de fisiopaties. Així mateix, es van estudiar diferents tractaments naturals per a la prevenció de l’escaldat de fruita de llavor i es va realitzar una aplicació de diferents productes naturals amb diferents concentracions com a tractament postcollita, abans de l’entrada en càmera tant en poma vermella com en pera Blanquilla. Posteriorment, es va realitzar un seguiment del procés d’escaldat d’aquesta fruita durant la seva conservació en atmosfera controlada per avaluar l’eficàcia del maneig a camp i en postcollita sobre l’escaldat del fruit i la seva qualitat. Per últim, es van contrastar els resultats obtinguts i es va realitzar un pla de divulgació per fer arribar al sector els resultats obtinguts en el projecte pilot.

Com a conclusió, tot i observar-se una tendència en la millora de la fermesa i dels nivells de Ca i K de les fruites tractades amb productes naturals a camp, i comprovar l’efectivitat dels tractaments en postcollita pel control de l’escaldat, els resultats no presenten diferències significatives, pel que es determina que caldria un estudi més perllongat en el temps per obtenir resultats concloents

Aquest projecte, s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, i té un pressupost de 276.412,86€ que està finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

El projecte el porta a terme el Grup Operatiu liderat per la Societat Cooperativa Sant Domènec, amb la participació d’Afrucat, el Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris (Universitat de Lleida) i l’IRTA  i la coordinació d’Altinco.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.