INNOVACIÓ | 21/12/2018  Ruralcat

El Departament continua apostant per les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el sector agroalimentari

El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va ser de 27,4 milions d’euros durant l’any 2017.

Durant l’any 2017 la despesa en activitats d’innovació va augmentar un 54% respecte l’any anterior

Durant l’any 2017 la despesa en activitats d’innovació va augmentar un 54% respecte l’any anterior

En el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària 2013/2020, el DARP durant l’exercici pressupostari 2017 va destinar 27.488.264,9 € de fons propis en activitats d’R+D+I i de divulgació i transferència. Aquest import va suposar el 71% de la despesa total realitzada en activitats d’R+D+I. La resta del pressupost (10.994.998,75€) es va obtenir del cofinançament de mesures a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu Agrícola de Garantía (FEAGA).

Durant l’any 2017 la despesa en activitats d’innovació va augmentar considerablement respecte l’any anterior, en un 54.36%. La causa d’aquest augment està associada principalment a la implantació del PDR 2014-2020, ja que es va començar a executar el gruix de despesa al 2017, i a l’increment dels imports en les convocatòries del PDR en innovació del sector, com els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquest grups.

El finançament d’activitats d’R+D+I per part dels Departaments de la Generalitat de Catalunya es pot desglossar en imports destinats al foment d’actuacions pròpies d’R+D+I (suport a infraestructures, projectes d’R+D, ajuts, etc.) i en imports destinats a la promoció, planificació, divulgació i transferència dels resultats de l’R+D+I.

Pel que fa a la despeses d’actuacions pròpies d’R+D+I del DARP, es van destinar 26,7 milions d’euros, dels quals més del 58% de l’esmentat import es va emprar en actuacions de suport a centres de recerca com l’IRTA, el CTFC, etc. En segon lloc, cal mencionar l’import que es va destinar a ajuts per a la innovació en explotacions i indústries agroalimentàries.

Aquestes despeses en actuacions pròpies d’R+D+I es poden desglossar segons corresponguin a activitats d’R+D (18,03 milions d’euros) o activitats d’innovació (8,64 milions d’euros). Una part d’aquesta darrera xifra es va destinar a donar suport al plantejament i redacció de projectes d'R+D+I i a la realització de projectes pilot innovadors orientats a mitigar el canvi climàtic, donar suport a les energies renovables, la gestió del aigua i la biodiversitat, així com donar suport a projectes innovadors de cooperació entre Grups d’Acció Local.

Pel que fa a actuacions de divulgació i transferència tecnològica, el DARP va destinar un import de prop d’un milió d’euros per activitats d’assessorament, divulgació i comunicació de resultats de l’R+D+I al sector agroalimentari. En aquest sentit, destacar activitats desenvolupades en el marc del Pla anual de transferència tecnològica i del portal RuralCat.

Amb aquests imports mobilitzats, el DARP va ser el tercer Departament que més va contribuir al finançament d’activitats d’R+D+I en el conjunt de la Generalitat de Catalunya, per darrere dels departaments amb competències sobre universitats i recerca, salut i empresa. Això es deu, en part, a l’aportació que fa a diversos centres de recerca i al fet que en l’impuls al sector fa un esforç destacable per promoure’n la innovació.

 

El més llegit

Jornades tècniques en línia del 23 al 29 de novembre

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

El proper 23 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància