| 09/01/2013  RuralCat/DAAM

El Govern crea una acreditació específica per a la venda de proximitat

El decret aprovat respon a la demanda creixent dels productors agraris d'obtenir un reconeixement específic per a aquest tipus de comercialització

Imatge dels logotips. Font: DAAM

Imatge dels logotips. Font: DAAM

El Govern ha aprovat aquesta setmana el decret que regularà l’acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris. La nova normativa respon a la demanda creixent dels productors agraris i del sector de la restauració d’obtenir un reconeixement específic per a aquest tipus de comercialització, a més de voler complir les noves exigències d’una part dels consumidors.

 
El decret ha estat elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres conselleries de la Generalitat amb l’objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector, que era el més interessat que es fes un decret d’aquestes característiques.
 
Aquest decret pretén potenciar la venda directa i de circuit curt; també ajudar a maximitzar els esforços de foment i promoció dels productes de temporada, i millorar la sensibilitat envers l’entorn, reduir la petjada de carboni i conservar el paisatge.
 
Al mateix temps, és una normativa que persegueix la dinamització de l’economia productiva i el desenvolupament rural, i també la defensa dels petits productors i el consum local.
 

El logotip identificatiu de la Venda de Proximitat

 
El logotip amb què s’identificaran els productes i els productors agraris que venen directament consisteix en una fletxa que envolta una tipografia amb la inscripció Venda de Proximitat i el subtítol circuit curt o directa segons la imatge que s’hagi d’utilitzar per a cada cas.
 
Aquesta fletxa simbolitza el recorregut de la venda i acaba amb quatre ratlles que representen el territori protagonista d’aquesta venda de proximitat, Catalunya.
 
Aquells qui compleixin els requisits, un cop adherits al sistema de venda de proximitat, podran descarregar-se el logotip identificador al web de la Generalitat. Després d’aquest tràmit, es pot emprendre immediatament l’activitat.
 

Una política alimentària que promou els circuits comercials curts

 
La venda de proximitat pot significar un pas endavant en la comercialització dels productes agroalimentaris, ja que ofereix garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments en un moment en què ha augmentat la demanda d’aquest tipus de productes produïts, elaborats i venuts pels productors mateixos.
 
El Govern duu a terme una política alimentària que, entre altres coses, promou els circuits comercials curts i fomenta el consum dels productes de proximitat, a causa dels grans beneficis que proporcionen a productors i consumidors.
 
Així, promoure aquest tipus de comercialització augmenta el valor afegit del producte per als productors; hi ha un efecte positiu sobre el medi ambient; afavoreix la confiança del consumidor; potencia el consum de productes frescos, amb més valor nutricional i organolèptic, i, per tant, de més qualitat; i dinamitza la producció agrària catalana.
 
Tenint en compte aquests beneficis, Agricultura ha donat suport a diverses iniciatives firals i comercials, com un saló especialitzat a la Fira de Lleida i a la Fira de Mollerussa i el Mercat de Mercats a Barcelona, que responen a l’interès creixent entre els consumidors envers aquest tipus de productes d’alta qualitat, amb venda directa dels productors o bé mitjançant un circuit comercial curt. El Departament afavoreix els certàmens adreçats al consumidor final, on es poden exposar i vendre productes alimentaris de qualitat i de proximitat.
 
El DAAM considera que el consumidor cada cop més valora rebre de manera directa i sense tants intermediaris un producte més pròxim, fresc i de temporada. Es tracta d’un segment del mercat que cal potenciar i, per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, juntament amb altres departaments, ha elaborat l’esmentat decret.
 
Segons el DAAM, tot i que la venda directa i els circuits curts no poden ser la modalitat de comercialització de tota la producció agroalimentària catalana, amb la venda de proximitat sí que pot millorar la rendibilitat dels petits productors, alhora que es facilita el coneixement del consumidor sobre els productes i productors, i s’ajuda a la viabilitat econòmica del camp català i, consegüentment, al desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals.
 
Des del punt de vista dels consumidors, cada cop hi ha més interès a conèixer l’origen, els sistemes de producció dels aliments i la seva sostenibilitat. La identificació de les empreses que es dediquen a la venda de proximitat de productes agroalimentaris de producció o producció i elaboració pròpia dóna resposta a aquesta demanda.
 

El marc normatiu

 
L’aprovació d’aquest decret comportarà un desenvolupament de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, que assenyala com a línies d’actuació de les polítiques agràries la priorització d’iniciatives de foment de la transformació agroindustrial que comportin més participació de les persones productores en els valors afegits dels productes, i el foment de la millora de les condicions en què es fa la transformació i la comercialització de la producció agroalimentària.
 
La regulació d’aquesta modalitat de venda complementarà pròximament el marc normatiu vigent en matèria de modernització de les explotacions agràries, que considera activitat agrària la venda directa de la producció pròpia de l’agricultor, ja sigui a la seva explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguin establiments comercials permanents.
 
En el mateix sentit, el Parlament de Catalunya, en la sessió plenària del dia 14 d’abril de 2010, va adoptar la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari, que en l’ apartat V relatiu a l’alimentació, l’agroindústria i els mercats, insta el Govern, entre altres coses, a persistir en la promoció i la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans amb distintius d’origen i qualitat; i a intensificar les campanyes d’informació als consumidors per afavorir el comerç de proximitat i el de productes amb distintiu de qualitat.