PROJECTES EUROPEUS | 07/01/2019  Ruralcat

La Universitat de Lleida participa en el projecte europeu EMPHASIS que promou un sistema integrat de gestió de plagues en diversos cultius

El projecte, que rep un finançament europeu dins el marc del programa Horizon 2020 de prop de 7 milions d’euros, compta amb la participació de 22 socis, entre els quals hi ha institucions, associacions i empreses de nou països europeus.

El projecte preveu desenvolupar noves mesures de resposta integrada per al control efectiu i la contenció d'amenaces de plagues

El projecte preveu desenvolupar noves mesures de resposta integrada per al control efectiu i la contenció d'amenaces de plagues

La salut de les plantes és d'importància global per a una agricultura sostenible i competitiva, així com per a la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes agrícoles i forestals. Els impactes econòmics més directes de les plagues són la pèrdua o la menor eficiència de producció i els costos associats a la seva gestió, inclosos els costos d'inspecció, vigilància, prevenció i resposta. Les plagues transfrontereres de plantes també tenen impactes negatius significatius sobre la seguretat alimentària mundial, que és avui dia el repte més important que enfronta la humanitat a causa del canvi climàtic, la demanda d'energia, la creixent població i l'augment de la pressió sobre els recursos naturals. 

Tot i que es calcula que l'any 2050 caldrà augmentar un 50% la producció d'aliments, actualment es perd una tercera part dels cultius del món a causa de les plagues, ja siguin d’insectes, patògens o males herbes, malgrat els esforços de control que hi esmerça l’agricultura mundial. Per tant, cal seguir desenvolupant mesures de prevenció i gestió integrada millorades per respondre col·lectivament a les amenaces de plagues autòctones i alienes i per mantenir la competitivitat dels sectors agrícola, hortofructícola i forestal, garantint així un sistema mundial de seguretat alimentària que també protegeixi la biodiversitat i els ecosistemes. 

El projecte europeu EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species - Integrated Solutions), que compta amb la participació de 22 socis europeus entre els quals hi ha la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de l’IRTA, i l’empresa d’Almeria Agrobío, aborda aquesta necessitat tot proporcionant solucions pràctiques avançades en els tres pilars clau reconeguts internacionalment per afrontar els desafiaments pendents de plagues vegetals: predicció, prevenció i protecció, mitjançant l'adopció d'una estratègia diversificada per enfortir la connectivitat entre la recerca agrícola i altres actors del sistema, una recerca participativa i la transferència tecnològica.

Aquest ambiciós projecte de recerca vol així garantir un sistema europeu de seguretat alimentària i protegir la biodiversitat a través de mecanismes integrats de resposta que permetin protegir els sistemes agrícola i forestal contra les amenaces de plagues autòctones i alienes (plagues d'insectes, malalties causades per patògens i males herbes).

El projecte preveu, per una banda, avaluar els reptes i les oportunitats de gestió de plagues d'acord amb els criteris dels grups d'interès i, de l’altra, proporcionar solucions pràctiques i eines de monitoratge per a la vigilància i prevenció de plagues, i desenvolupar noves mesures de resposta integrada per al control efectiu i la contenció d'amenaces de plagues en cultius de camp, plantes protegides, zones forestals, horts i plantes ornamentals. El projecte també preveu avaluar i demostrar la viabilitat econòmica del projecte i difondre els resultats obtinguts per sensibilitzar sobre la importància global de la salut vegetal per fomentar una agricultura sostenible, la seguretat alimentària i la protecció ambiental.

Durant els quatre anys de durada del projecte, que es va iniciar el 2015 i es preveu enllestir a principis de 2019, els investigadors esperen trobar solucions efectives per a la prevenció i gestió de plagues, assegurar el suport científic per al desenvolupament de polítiques europees, reduir les pèrdues econòmiques per als sectors agrícola i forestal, millorar la qualitat dels productes reduint el seu impacte ambiental, optimitzar la productivitat i la resistència de l'agricultura i la silvicultura en el context de les canviants condicions ambientals i, per últim, obtenir un impacte positiu en les pràctiques agrícoles i forestals de producció i gestió de riscos.

El projecte, que encara la seva recta final, posarà el colofó final el proper 12 de febrer a Torí en el taller titulat “EMPHASIS en el marc de l’Any Internacional de la Salut Vegetal”. L’acte serà l'oportunitat de difondre els resultats del projecte i obrir el camí per a futures accions d’èxit orientades a obtenir solucions integrades de gestió de plagues (IPM).