AJUTS FORMACIÓ | 26/03/2010  MARM

El MARM convoca ajuts de formació per a professionals del medi rural

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha convocat els ajuts destinats a programes pluriregionals de formació dirigits a agricultors, ramaders, emprenedors, directius i altres professionals i treballadors integrats al medi rural. Els ajuts cofinançats pel MARM i el Fons Social Europeu, comptaran amb un import total màxim de 7 milions d'euros.

paper i boli cont

Els programes de formació tenen com a objectiu el desenvolupament i la millora de la qualificació dels agricultors, dels ramaders i dels qui desenvolupin altres activitats professionals lligades al medi rural.

Les sol·licituds es podran presentar en el termini d'un mes a partir del dia següent al de la publicació de l'ordre, sent els beneficiaris de les mateixes les organitzacions professionals agràries de caràcter general, associacions de dones del medi rural, associacions constituïdes en Xarxes de Desenvolupament Rural, que mantinguin interlocució amb el MARM, així com altres entitats directament relacionades amb el medi rural.
Les entitats beneficiàries hauran de ser sense ànim de lucre o, que encara que desenvolupin activitats de caràcter comercial, inverteixin la totalitat dels beneficis resultants de les mateixes en el compliment de les seves finalitat institucionals no comercials.
També les que l'àmbit d'actuació abasteixi tot el territori nacional, i que, a més, tinguin entre les seves finalitats estatutàries el desenvolupament i millora de la qualificació dels agricultors, dels ramaders i dels actius que desenvolupin altres activitats professionals, lligades al medi rural i a la conservació de recursos naturals, així com que desenvolupin activitats que generin o consolidin l'ocupació i les oportunitats de feina a les zones rurals contribuint a la diversificació de l'economia.