AJUTS VITÍCOLES | 26/03/2010  DAR

El DAR impulsa la promoció de productes vitivinícoles en els mercats de tercers països

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), mitjançant d'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), ha convocat els ajuts destinats a la promoció en mercats de tercers països de productes vitivinícoles. Les sol·licituds s'han de presentar a la seu de l´INCAVI fins el proper 31 de març de 2010.

copes de vi cont

 

L'objecte dels ajuts és el coneixement de les característiques i qualitats dels vins amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i a la consolidació o a l'obertura de nous mercats a tercers països.
Els vins han de ser inclosos en alguna de les següents categories: Vins amb denominació d'origen protegida, vins amb indicació geogràfica protegida o vins en els quals s'indiqui la varietat de raïm per vinificar.
El finançament dels ajuts a les accions va a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i l'import per a cadascuna de les accions i dels programes seleccionats no podrà superar el 50 per cent de les despeses subvencionables. En els programes de més d'un any de durada aquest límit màxim es considerarà per cada any d'execució. Val a dir que en el marc de les ajudes de la Unió Europea (UE) de la Organització Comú de Mercats (OCM) per a la campanya 2010/2011 es destina un pressupost de 32 milions d’euros, per al sector del vi i cava de tot l’Estat espanyol.
Cal remarcar la rellevància, per a les empreses o entitats que optin a aquesta ajuda per a la promoció dels seus productes a països que no pertanyen a la UE, de la subvenció de fins al 50 per cent del total de les despeses d'actuacions com la participació en fires internacionals en tercers països (no integrants de la UE), accions d’informació i promoció, campanyes d'informació o estudis de mercat, ja sigui per a nous mercats o per a avaluar els resultats de les mesures pròpies de la subvenció.
Poden sol·licitar aquests ajuts les associacions i consorcis d’exportadors, els consells reguladors de les Denominacions d’Origen, les agrupacions de productors i les entitats associatives sense ànim de lucre participades per empreses vitivinícoles i que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins i caves catalans.
Està previst que el proper 1 d'agost comencin les actuacions d'aquesta tercera campanya d'un total de les cinc pressupostades.