RAMADERIA | 14/01/2013  RuralCat

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector equí de carn

Aquesta guia esdevé el document de referència per a tot el sector equí de carn de Catalunya, tant per a ramaders com per a qui ha de fer-ne el control oficial

Detall de la portada de la guia

Detall de la portada de la guia

L’objectiu d’aquesta guia és disposar d’una eina útil per als ramaders, que els faciliti complir la normativa existent i alhora disposar d’unes pautes generals de maneig, benestar i producció per garantir la qualitat i homogeneïtat en els sistemes productius primaris i per assegurar el control essencial i la millora continuada de les explotacions ramaderes de bestiar equí d’aptitud càrnia.

Aquesta guia ha estat elaborada pels tècnics de la Federació i ha comptat amb la col·laboració de tots els sectors implicats; un grup de tècnics designats per la FECAPI ha fet una proposta de document, que s’ha enviat a totes les parts implicades que estaven interessades a participar-hi, i mitjançant reunions tècniques s’han discutit els diferents continguts fins a obtenir una GPCH per a les explotacions equines de carn de Catalunya real, pràctica i aplicable.  Posteriorment, aquesta proposta ha estat revisada per l’Administració fins que se n’ha aconseguit el reconeixement oficial.