AJUTS | 16/01/2019  Ruralcat

El Govern destina 1,8 milions d'euros als ajuts en matèria de sanitat vegetal

Els ajuts estan adreçats a les Agrupacions de Defensa Vegetal per tal que realitzin tasques d’assessorament en gestió integrada de plagues i de prevenció i lluita contra els organismes nocius dels vegetals.

El seu objectiu és col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals

El seu objectiu és col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals

El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a destinar 1.800.000 euros per a la convocatòria 2019 dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.
 
Aquests ajuts estan adreçats a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) per tal que realitzin tasques d’assessorament en gestió integrada de plagues i de prevenció i lluita contra els organismes nocius dels vegetals.
 
Les agrupacions de defensa vegetal estan regulades pel Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal.
 
El seu objectiu és col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals mitjançant l’aplicació de les tècniques i els principis de gestió integrada de plagues, i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.
  
A més, el Govern també ha aprovat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a destinar 120.000 euros a la convocatòria 2019 d’ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica, segons el detall següent:
 
Any Import
2019 96.000 €
2020 24.000 €
TOTAL 120.000 €
 
Aquests ajuts van adreçats als equips de recerca de les universitats, dels centres de recerca públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, i dels centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, és a dir, els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació industrial i en transferència tecnològica a Catalunya.