INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 17/01/2013  RuralCat/DAAM

Les exportacions del sector agroalimentari augmenten un 12,93 per cent

Segons l'informe anual 2012 "Indicadors del sector agroalimentari" el comerç exterior consolida la fortalesa del sector, i s'han incrementat els preus percebuts i la renda agrària. Per sectors, el ramader és el que experimenta més creixement

El conseller Pelegrí durant la presentació del balanç del 2012. Font: DAAM

El conseller Pelegrí durant la presentació del balanç del 2012. Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presentat l’informe anual 2012 dels Indicadors del sector agroalimentari, del qual ha destacat “l’avanç espectacular de les exportacions, que han pujat un 12,93% respecte al 2011 i de la taxa de cobertura del comerç exterior que, amb un increment d’un 8,7% en relació a l’any anterior, ens situen en una taxa del 88% i consoliden la fortalesa del sector”.

 
El conseller ha remarcat que ens els darrers 20 anys la taxa de cobertura (relació del valor entre exportacions i importacions) s’ha doblat, passant d’un 34% el 1991 fins al 88% actual, és a dir, “el dèficit comercial entre importacions i exportacions de Catalunya s’ha reduït del 66%  al 12% actual, acostant-nos a l’autoproveïment o equilibri de la balança comercial”.
 
Pelegrí ha destacat “la importància de seguir apostant per la internacionalització, la innovació, la transferència tecnològica, en el concepte d’empresari agrari i en l’obertura de Catalunya als mercats internacionals, perquè un país que exporta és un país competitiu. El nostre mercat és el món i les dades així ho confirmen”.
 
Un altre dels indicadors que ha experimentat millora és dels preus percebuts(IPPA), agrícoles i ramaders, amb un increment del 10,5% (dada d’octubre, no inclou la campanya actual de l’oli) respecte al mateix mes de l’any anterior, i que ha estat especialment rellevant en els subsectors del porcí, la fruita, el vi i els farratges, entre d’altres.
 
La Renda agrària també s’ha incrementat un 3,61% de mitjana, segons les estimacions provisionals, tot i que les concrecions per subsectors són molt diferents.
 
En costos, cal destacar l’explosió de preus de la soja que ha tingut un increment del 37,7% respecte a l’any anterior. Els preus dels cereals han continuat alts amb increments diferents, però no superiors al 10% en relació a l’any anterior. L’energia, els fertilitzants i els pinsos han mantingut uns preus molt alts.
 

Síntesi d’indicadors destacats

 
Ramaderia: Els sectors ramaders, amb el sector porcí de forma destacada, han tingut, uns increments de preus superiors al dels costos amb millores en els marges i recuperació de la precarietat financera en la que es trobaven
  • Així el valor de la producció ramadera s’ha incrementat un 9,84 % que tenint en compte que l’alimentació animal en conjunt ha tingut un increment del 7,48 % li ha permès obtenir marges millors que l’any anterior
  • Això no obstant, no ha estat general. La llet ha tingut un any molt complicat. Pel que fa a l’oví-cabrum els resultats són molt propers als de l’any anterior
  
Agricultura: La producció del 2012 ha estat marcada pel clima. Les inclemències meteorològiques han provocat pèrdues o davallades de la producció agrícola a causa de la sequera i de les fortes pedregades, a més dels incendis forestals, els quals han tingut una virulència que no es coneixia des de l’any 1998. Pel que fa al sectors agrícoles la millora en preus ha pal·liat i compensat en part les males collites però malgrat això en conjunt hi ha hagut una lleugera pèrdua de valor de la producció (-1.56%).
 
 
Síntesi per subsectors
 
Cereals: Pel que fa al sector cerealista, aquest ha estat un bon any en rendiments econòmics; tanmateix, cal tenir en compte que els preus alts dels cereals són un factor clau en l’estructura de costos de la ramaderia intensiva.
 
Arròs: La producció estimada per enguany és un 7,4% superior a la de l’any precedent. Els preus de l’arròs al 2012 han sofert una lleugera davallada respecte a l’any anterior i respecte a la mitjana dels darrers cinc anys (-1,7%).
 
Fruita fresca: El consum aquest 2012 s’ha mantingut pràcticament estable respecte a l’any anterior. Això fa que, en general, malgrat les dificultats de la situació global actual, Catalunya mantingui el seu dinamisme empresarial i una competitivitat creixent com a sector exportador de fruita fresca.
 
Cítrics: El consum aquest 2012 (dades octubre) s’ha mantingut pràcticament estable respecte a l’any anterior. Els preus mitjans de la taronja per a la campanya 2012-13 han estat inferiors tant de la campanya anterior com del període 2007/08-2011/12. En mandarina, no s’han superat els del període de referència, però si els de la campanya anterior, amb quasi un 16%.
 
Fruita seca: Tant en avellana com en ametlla es produeix una recuperació dels preus. Així, el preu mitjà del 2012 ha estat significativament per sobre del de 2011. Per contra la producció ha tingut una caiguda important (un 8% en ametlla i un 20% en avellana)
 
Oli i oliveres: La collita actual 2012-2013 està previst que sigui quasi un 17% superior a la de l’any precedent. En canvi, a la resta d’Espanya aquest 2012 ha patit una davallada de la seva collita respecte a l’any anterior. Això, junt amb l’emmagatzematge privat, han fet que el preu mitjà de llotja de 2012 fos un +7,3% superior al de l’any anterior.
 
Vinya i vi: En relació a l’any anterior la producció s’ha reduït un 21%. Millora dels preus, oferta moderada i qualitat excel·lent han estat la base per a l’obtenció de preus significativament millors que el període precedent. El raïm s’està pagant de mitjana un 16% més car, mentre que el preu del vi blanc a origen i granel s’ha situat per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys. El vi català ja comercialitza actualment el 56,3% de la seva producció al mercat exterior.
 
Horta: Aquest 2012 només han augmentat la producció de coliflor (+4,5%) i carxofa (+3,3%). Pel que fa els preus, segons l’IPPA (Índexs de Preus Percebuts Agraris), els productes hortícoles va augmentar un 10,6% d’octubre 2012 vers octubre 2011.
 
Flor i planta  ornamental: El sector acusa  la crisi econòmica, a la qual s’ha afegit enguany el fort increment del tipus d’IVA per a aquest sector, que ha passat del 8% al 21%.
 
Farratges: La mitjana dels preus del 2012 respecte a la del 2011 ha augmentat un 21,6%; si ho comparem amb la mitjana dels preus del període 2007-11, aquest percentatge s’incrementa fins al 41,7%. Les exportacions han augmentat molt el seu valor aquest 2012 respecte al 2011, fent augmentar la taxa de cobertura un 174,4%.
 
Porcí: Molt bon any per al sector porcí. La producció s’ha incrementat un 3,7%. En comerç exterior, durant el període gener-setembre del 2012 s’ha seguit incrementant la taxa de cobertura: aquesta és un 254% major que el mateix període de l'any 2011. Cal destacar el fort augment de les exportacions d'animals vius, sent aquest del 164% en valor econòmic i del 136% en volum.
 
Boví de carn: Predominantment intensiu, és el tercer sector ramader català, aportant el 9,4% de la producció final ramadera. El 2012 dóna uns resultats discrets, però no es pot considerar un mal any en comparació amb dificultats precedents. Els preus, en mitjana anual, s’han situat un 8,4 % per sobre dels de l’any anterior i un 16,1% per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys. I, tot i que hi ha hagut augment de costos importants, els marges (fins a octubre) estan per sobre de l’any precedent.
 
Boví de llet: El balanç de l’any 2012 per al sector lacti és negatiu. Els preus han estat per sota dels de l’any precedent (-1,5%). Però els costos d’alimentació s’han incrementat de forma destacada i això ha afectat decisivament en els marges econòmics, que els ha situat als nivells més baixos registrats els darrers anys.
 
Aviram i ous: Els preus dels ous durant 2012 han estat un 80,6% per sobre de l’any anterior i un 57,1% per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys. El pollastre d’engreix també ha tingut millors preus que anys precedents, però els increments han estat molt moderats (+0,9 % respecte a l’any anterior i 10,4 % respecte a la mitjana de cinc anys) i pràcticament no han aportat millors marges econòmics a causa dels increments de costos en l’alimentació.
 
Oví i cabrum: L’any 2012 els preus han esta lleugerament superiors a l’any anterior, tanmateix els costos han tingut un fort increment. El comerç exterior ha experimentat un fort increment d’exportació d’animals vius, amb l'obertura de nous mercats en els països àrabs.
 
Conill: Els preus 2012 han estat lleugerament superiors als de l’any 2011, però això ha anat acompanyat de l’augment dels costos, com en la resta dels sectors ramaders. En conjunt, els rendiments són similars als de l’any anterior.
 
Apicultura: El preu de la mel ha pujat lleugerament, en part per la baixa producció dels primers mesos. El preu ha estat molt proper al de la mitjana dels darrers cinc anys, i l’increment més elevat s’ha produït en la mel monofloral.