AJUTS REGADIUS | 29/03/2010  DAR

Girona rebrà prop de dos milions d'euros per millorar els seus regadius

Els ajuts beneficiaran a 17 comunitats de regants de Girona per un import de 1.844.690 euros d'inversió. El Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural (DAR) aportarà 897.174 euros de la inversió total prevista a la demarcació.

 

El coordinador dels Serveis Territorials del DAR a Girona, Josep Guix, ha lliurat les resolucions d’atorgament d’ajuts a les comunitats de regants per a la millora de regadius durant el període 2009-2011, corresponents a les comarques gironines.
Les actuacions permetran modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que millorin la gestió de l’aigua i que augmentin l’eficiència del transport, de la distribució i de l’aplicació del aigua de reg als conreus.
En concret, els ajuts es destinaran a la realització d'obres del tipus embassament i basses de regulació, instal·lacions de captació i elevació d’aigües, construcció de xarxes de transport i de distribució i de capçals de reg fins a l’explotació individual, sistemes d’automatització i de control del consum, implantació i millora d’instal·lacions elèctriques vinculades a sistemes de reg, obres de pous i de sondejos destinats a l’explotació d’aigües subterrànies per a reg, obres per a tractaments terciaris d’aigües procedents de depuradora per tal que compleixin les garanties de qualitat per a la seva utilització com a aigua de reg i controls per evitar la contaminació, despeses de manteniment i per a la sostenibilitat del procés.
Val a dir que el DAR ha concedit un total de 211 ajuts a comunitats de regants de tot Catalunya amb una subvenció de 9.012.493 euros que suposarà un import d’inversió prevista de 20.570.673,79 euros. La major part, noranta-quatre, pertanyen al territori de Lleida (45 per cent), amb una subvenció total de 5.530.981 euros, quaranta-vuit a la demarcació de Terres de l’Ebre amb una subvenció de 1.253.923 euros, quaranta-cinc a les comarques de Tarragona amb una subvenció de 1.080.929 euros, set a les de Barcelona amb una subvenció de 249.455 euros, a banda de les 17 ja esmentades a les de Girona amb una subvenció de 897.174,02 euros. Aquesta distribució es correspon amb el repartiment de la superfície regable existent a Catalunya, on el 56 per cent de les 310.000 hectàrees de regadiu es troba a les terres de Lleida.
Dins de la demarcació de Girona, la comarca amb la major subvenció concedida és la Selva amb el que representa gairebé la meitat de l’import total de l’ajut concedit a les comarques gironines. La inversió per comarques ha estat la següent: Alt Empordà 166.600 euros (amb 83.112 euros de subvenció), Baix Empordà 255.276 euros (126.840 de subvenció), la Garrotxa 207.728 euros (88.102 de subvenció), Gironès 335.163 euros (166.447,72 de subvenció) i la Selva 879.922 euros (432.670 euros de subvenció).

Línies d'ajuts

D’acord amb l’ordre de regadius, s’han establert tres línies d’ajuts:
1.-Ajuts per a la redacció de projectes i estudis de millora de regadius.
2.-Ajuts per a la execució d’obres de millora de regadius, inclosa l’execució de l’obra, la redacció del projecte, la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme.
3.-Ajuts per a sufragar despeses de funcionament i de manteniment necessaris en instal·lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l’administració.