R+D | 18/01/2013  RuralCat/PCB

El Parc Científic de Barcelona i Mercabarna signen un conveni en R+D

L'acord promou un marc estable de col·laboració que permetrà l'accés de Mercabarna i de les més de 700 empreses ubicades al polígon alimentari als serveis de les Plataformes Tecnològiques del PCB en condicions econòmiques preferents

Plataforma de Proteòmica. Font: Parc Científic de Barcelona

Plataforma de Proteòmica. Font: Parc Científic de Barcelona

L’àmbit del conveni s’estén a les següents activitats: oferta de diversos serveis científics i tecnològics del Parc Científic Barcelona (PCB) a Mercabarna i als seus clients; projectes de col·laboració entre el PCB i Mercabarna i els seus clients (les empreses ubicades al polígon alimentari) per tal de desenvolupar tecnologies, productes o serveis; consultoria i gestió de projectes amb la finalitat de posar en contacte Mercabarna i els seus clients amb les entitats ubicades al Parc Científic de Barcelona i d’altres externes que puguin oferir solucions científiques i tecnològiques no disponibles al PCB; i qualsevol altra iniciativa o acció conjunta que pugui convenir als interessos i finalitats d’ambdues parts.

L’objectiu del conveni és d’oferir a les més de 700 empreses que estan ubicades a Mercabarna un valor afegit relacionat amb qüestions com ara la traçabilitat genètica per requeriments normatius (certificació de qualitat final del producte en arribar a consum), sanitaris (detecció de contaminacions en matèries primeres o productes transformats), de detecció de fraus (control de la qualitat en el decurs de la cadena de producció i distribució), i com a oportunitat comercial (diferenciació comercial davant de competidors, basada en la qualitat).

L’acord preveu, així mateix, la possibilitat que més endavant es puguin incorporar al conveni els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB), un conjunt d’infraestructures científico-tècniques –ubicades en part al Parc Científic de Barcelona– que tenen com a principal missió donar suport a la recerca i innovació en els camps de la química, ciències de materials i biociències, entre d’altres.
Amb l’establiment d’aquest acord marc, el Parc Científic de Barcelona vol facilitar l’accés de les nombroses empreses ubicades a Mercabarna als serveis de suport a l’R+D que poden prestar les infraestructures i equipaments de què disposa per tal de facilitar la innovació i la transferència de coneixement cap a un sector productiu tan estratègic com és l’agroalimentari.
 
La recerca i la innovació tecnològica en el sector del producte fresc  afecta sobretot a la maquinària per millorar processos (tractament de patates, rentat i tall de fruites i hortalisses,etc.) També en el camp del desenvolupament de quartes i cinquenes gammes (fruita pelada per a restaurants, broquetes de carn i verdures, de marisc, caldos de marisc per vendre en el supermercat, delicatessen d'aus i caça, etc.), amb l’objectiu d’estalviar processos en la compra i en la cuina al consumidor o al professional.
 
L'envàs i la conservació dels productes també és objecte de recerca i innovació per part de les empreses de Mercabarna, així com en l’àmbit de la logística i el transport (control d'estocs, de vehicles / rutes a través de satèl·lit, etc).
 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’objectiu estratègic del PCB de consolidar-se com a espai de referència en la transferència de coneixement entre l’entorn universitari i de recerca i el món empresarial. El conveni ha estat signat per Salvador Maluquer, director general del PCB, i Josep Tejedo, director general de Mercabarna.