GRUPS OPERATIUS | 21/01/2019  Ruralcat

Fructícola Empordà ha avaluat noves estratègies per millorar l’aspecte i gust de la poma “Golden” i allargar la conservació de la poma “Gala”

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la participació de les agrupacions A&F Agrària XXI i Fruits Sant Pere i la Fundació Mas Badia.

Un dels objectius s’ha centrat en obtenir noves varietats de pomes Golden amb més intensitat de color groc

Un dels objectius s’ha centrat en obtenir noves varietats de pomes Golden amb més intensitat de color groc

El projecte “Noves tecnologies i estratègies de conservació de la poma Golden Delicious i varietats del grup Gala” ha consistit en avaluar diferents estratègies de maneig de la fruita en postcollita per satisfer la demanda del mercat de la poma Golden i Gala.

L’objectiu s’ha centrat en obtenir noves varietats de pomes Golden amb més intensitat de color groc, més bon gust i amb una polpa ferma després del període de conservació. El projecte també ha permès determinar els paràmetres de collita per aconseguir el viratge de color de la pell del fruit i establir els procediments de desverdització per canviar el color verd de les pomes. Així mateix, també s’ha volgut allargar el període de conservació de la poma Gala aplicant noves tecnologies de conservació i reduint alhora la incidència d’ennegriment intern de la polpa.

Durant el projecte s’han avaluat les tecnologies de conservació de poma d’aquestes dues varietats en DCA i ACR combinades amb diferents moments de collita de la Golden per facilitar el viratge a color groc de la pell, s’han fet procediments de desverdització en postconservació, s’han avaluat noves varietats de poma d’aspecte extern groc i de gust igual o millor que Golden així com diferents moments de collita de la Gala combinades amb aplicacions d’1 MCP.

Com a conclusions, el projecte ha determinat que, per tal d’incrementar la coloració groga de la poma Golden, cal mantenir la fruita a una temperatura màxima de 20ºC durant un mínim de set dies abans de la sortida de conservació i tractar-la amb 1-MCP. Així mateix, per desverditzar la poma es necessita, com a mínim, tres de color de fons inicialment i no fer desverdització a collita.

Respecte a les tècniques per allargar la conservació de la poma Gala, durant el projecte es van seleccionar lots de maduresa homogènia, que es van conservar en DCA o ACR, i, posteriorment, es va avaluar la incidència d’ennegriment intern després d’un període llarg de conservació.

Com a conclusions, per tal d’allargar la conservació de la poma Gala sense l’aparició d’ennegriment intern els estudis han determinat que cal conservar-la en condicions de molt baix oxigen (0.4%).

El projecte, que ha comptat amb un pressupost de 139.454,68€, l’ha portat a terme el Grup Operatiu liderat i coordinat per Fructícola Empordà, amb la participació de les agrupacions A&F Agrària XXI i Fruits Sant Pere i la Fundació Mas Badia (IRTA).  

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.