R+D | 21/01/2013  RuralCat/INNOVACC

Una planta pilot permet reduir fins un 40 per cent els costos en el tractament de salmorres

En el marc d'un projecte del clúster carni porcí "INNOVACC", el SART Medi Ambient de la Universitat de Vic ha dissenyat i construït una planta pilot que permet assajar tractaments per tal de reduir costos en la gestió i tractament de les aigües residuals que són fruit dels processos de salat en la industria càrnia

Una imatge de les instal·lacions durant la presentació. Font: Innovacc

El projecte ha comptat amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat i el Ministeri d’Indústria. El nou equipament permetrà fer assaigs a les empreses associades al clúster carni porcí INNOVACC per veure quin seria el millor tractament d’aigües residuals en funció de les seves necessitats.

 
Els objectius del projecte són:
 • Solucionar la problemàtica inherent a la producció i avaluació de l’aigua residual altament salina de les indústries càrnies productores de salmorra. Reducció de l’aportació d’aquest tipus d’aigües residuals als col·lectors de les EDARs.
 • Determinar les millors estratègies de tractament de les salmorres per tal de reduir els costos derivats per a les empreses.
 
Els associats d’INNOVACC que participen en aquest projecte són: 
 • Empreses elaboradores: Esteban Espuña SA, Boadas 1880 SA, Casademont SA, Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, FAR Jamón Serrano SA
 • Fabricant d’additius: Grama Aliment SL
 • Enginyeria especialitzada: EMA Depuració i Enginyeria de l'Aigua SLU
 • Universitat: UVIC - SART Medi Ambient
 
Les accions realitzades fins ara han estat:
 • S’han definit les diferents estratègies de tractament i valorització de les salmorres que proporcionen fraccions efluents potencialment reutilitzables.
  • La separació inicial de la matèria orgànica, especialment en les salmorres d’exudació, facilita la reutilització de la sal sòlida final i la pròpia matèria orgànica resultant.
 • S’han realitzat la caracterització de les diferents salmorres de les empreses participants al projecte i, amb aquestes, s’ha fet un pilotatge de les solucions de tractament escollides per tal de determinar la viabilitat de les estratègies plantejades.
  • Amb les millors solucions provades a la planta pilot, els costos de gestió i tractament de les salmorres poden arribar a disminuir fins a un 40%.

 

El projecte s’ha executat entre finals del 2011 i el 2012, i ha tingut un cost total de 171.120,52 euros. S’ha rebut un ajut del DAAM de 100.884,64 €, i la resta ha anat a càrrec de les empreses participants.

 
Durant aquest 2013 la planta pilot estarà a disposició de les empreses associades a INNOVACC -especialment les que es dediquen a la curació del pernil- perquè puguin experimentar, a les seves instal·lacions, les diferents estratègies plantejades. A partir d’aquests assaigs, les empreses podran definir més fàcilment les possibles plantes de tractament adequades als seus volums de salmorres residuals generades que podrien construir de manera individual o bé conjuntament. Les enginyeries i altres proveïdors tecnològics -especialment aquells que formen part del clúster carni porcí INNOVACC- podran dissenyar i participar en la construcció d'altres plantes de tractament de les salmorres, aprofitant les conclusions d’aquest estudi i les proves amb la planta pilot. I també es podria comercialitzar el sistema a altres llocs del país i a qualsevol indret del món on tinguin la mateixa necessitat.
 
Mentre la planta pilot no estigui a les empreses interessades, aquesta romandrà a la Universitat de Vic, i la podran utilitzar els alumnes de la Universitat per a realitzar pràctiques dels diferents graus i màsters que s’ofereixen, com el Grau en Tecnologia y Gestió Alimentària que basa la seva metodologia docent en projectes integrats multidisciplinaris, de diversa complexitat i nivell tecnològic, que permeten confrontar als alumnes a problemes oberts i reals de les empreses coordinats pels docents i experts externs. Aquesta planta pilot els permetrà conèixer i saber buscar les estratègies apropiades per dissenyar i aplicar protocols experimentals, així com analitzar i saber interpretar els resultats obtinguts. I millorar la seva capacitat per a innovar, desenvolupant nous processos i productes. Al mateix temps, aquests coneixements poden facilitar la incorporació en el mercat de treball d’aquests alumnes, principalment a les empreses més properes a aquesta universitat.
 
La presentació ha comptat amb la presència de Jordi Montaña,  rector de la Universitat de Vic ; de Josep Maria Corominas, president d’INNOVACC i alcalde d’Olot; de Domènec Vila, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; de Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària; de Xavier Espuña, vicepresident d’INNOVACC i director general d’Esteban Espuña SA; de  Guerau Arisa, Responsable d’execució del projecte al SART Medi Ambient de la UVic; i d’ Eudald Casas, Gerent d’INNOVACC.