OBSERVATORI FORESTAL | 24/01/2019  Ruralcat

La superfície forestal PEFC s’ha multiplicat per 16 en els darrers 14 anys a Catalunya

Actualment, la superfície forestal adscrita al PEFC és de 281.272 hectàrees, el 34,5% del total, mentre que la superfície no adscrita és de 534.648 hectàrees, que representa el 65,5%, segons dades de l’ENSCAT recollides per l’Observatori Forestal.

A Catalunya hi ha actualment 116 empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva cadena de custòdia (CdC) pel sistema PEFC

A Catalunya hi ha actualment 116 empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva cadena de custòdia (CdC) pel sistema PEFC

Actualment, la superfície forestal ordenada catalana adscrita al Sistema de Certificació PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificacion Shemes) és de 281.272 hectàrees, que suposa el 34,5% de la superfície total forestal ordenada a Catalunya, mentre que la superfície forestal ordenada no adscrita és de 534.648 hectàrees, que representa el 65,5%, segons dades del mes d’octubre de 2018 de l’ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal) recollides per l’Observatori Forestal.  

Des del 2005, quan la superfície certificada era de 17.996 hectàrees, fins al 2018 la superfície s’ha multiplicat per 16, dada que indica l’evolució creixent d’aquests terrenys en els darrers anys a Catalunya.

Del total de superfície certificada, la gran majoria (85%) són terrenys forestals ordenats de titularitat privada, amb 239.769 hectàrees, mentre que la resta, 41.591 hectàrees, corresponen a  forests ordenades de titularitat pública. 

Per comarques, el Berguedà, amb 31.841 hectàrees, Osona, amb 30.607 ha i La Selva, amb 27.498 ha, són les zones amb major superfície total (privada + pública) en PEFC. Per titularitat, les comarques amb major superfície forestal de titularitat pública adscrites a PEFC són el Ripollès, amb 10.680 hectàrees, l’Alta Ribagorça, amb 9.997 hectàrees, i el Pallars Sobirà, amb 6.647 hectàrees.  

Pel que fa a la superfície no certificada, el Vallès Oriental, amb 123.961 ha, encapçala la llista de comarques, seguit de l’Alt Urgell, amb 64.288 ha, i el Pallars Sobirà, amb 63.527 ha. 

Sobre el PEFC

La Certificació Forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificacion Shemes – Programa de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) és un procés voluntari i d’iniciativa privada en el qual una forest o bé una empresa compleixen amb els criteris socials, econòmics i de sostenibilitat marcats per la normativa internacional vigent (UNE 162002 en l’àmbit de la Gestió forestal sostenible i ST 2002:2013 en l’àmbit de la Cadena de Custòdia) i una empresa auditora, tercera part independent, avalua i certifica el seu compliment en les diferents fases del procés (Forest i indústria).

La Certificació Forestal PEFC treballa a una doble escala: Certificació de la Gestió Forestal sostenible (GFS) quan s’avalua la sostenibilitat a nivell de la forest i Certificació de la Cadena Custodia (CdC) quan s’avalua, a nivell d’indústria, la traçabilitat del producte des del seu origen (forest certificada) fins que arriba al consumidor amb la etiqueta PEFC garantint així que prové d’un bosc gestionat de forma sostenible.

Mitjançant la Certificació Forestal PEFC es verifica que la fusta, la llenya, la biomassa, el suro i la resta de productes derivats d’una forest i utilitzats per la indústria de transformació i distribució procedeixen de boscos gestionats d’acord amb els criteris establerts per la normativa vigent. En conseqüència, s’estimula el consum responsable de qualsevol producte del bosc al millorar-se el coneixement que el consumidor té sobre els boscos i la seva Gestió. 

Els principals objectius del PEFC són la promoció de la gestió forestal sostenible, augmentar el valor afegit i el reconeixement social dels productes forestals i promocionar el consum responsable de productes forestals.

A Catalunya hi ha actualment 116 empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva cadena de custòdia (CdC) pel sistema PEFC. 

 

Informació relacionada