PAC 2014-2020 | 25/01/2013  RuralCat

Brussel·les aprova nous canvis en la política d'ajuts i desenvolupament rural

La comissió d'Agricultura de l'Eurocambra ha treballat aquesta setmana en les 8.000 esmenes a la reforma de la política d'ajuts a l'agricultura. S'han incorporat al·legacions i modificacions, algunes de les quals es plantejaven des de Catalunya

bandera europea

Les reformes aprovades se centren sobretot en els subsidis als agricultors i en el funcionament general del mercat agrícola a la Unió Europea durant el període 2014-2020. En aquest sentit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha valorat molt positivament que s'hagin recollit “algunes de les al·legacions i modificacions que es plantejaven des de Catalunya com a essencials per al sector”. 

Pelegrí ha afegit que “hem avançat en alguns temes importants, però seguirem reclamant una solució en altres àmbits essencials com, per exemple, mesures per evitar pèrdues als cultius permanents afectats per les condicions del  pagament verd o greening”. També ha precisat que s’han aconseguit avenços molt destacables per posar en valor el sector i evitar la pèrdua d’ajuts en els àmbits de la definició “d’agricultor actiu”, de la incorporació de joves agricultors i del procés de convergència per a una distribució més equilibrada dels fons entre els Estats membres.
 
Finalment, el conseller ha manifestat que “tot i que s’ha avançat en alguns temes importants de la reforma de la PAC, continuarem lluitant per la consideració de la ramaderia sense bases territorials, que és el factor diferencial del sector català”.
 

Els principals punts acceptats de les esmenes presentades per Catalunya

Els principals punts acceptats de les esmenes presentades per Catalunya són els següents:
  • Una aproximació dels ajuts entre els Estats membres i un anivellament dels ajuts percebuts pel sector a l’interior de cada Estat.
  • La introducció d’un topall de 300.000 euros com a màxim import que es pot percebre individualment, fet que contribueix a minvar les grans diferències entre perceptors.
  • La introducció de la definició d’agricultor actiu i la possibilitat que els Estats membres estableixin una llista d’activitats que queden fora d’aquest marc. Amb això es pretén concentrar els ajuts a l’activitat productiva i evitar els anomenats “agricultors de sofà”.
  • Flexibilització del greening. Catalunya va presentar diverses esmenes als articles relatius al pagament verd, en el sentit de flexibilitzar i ampliar les mesures proposades.
  • Flexibilització de la mesura de diversificació de conreus. En explotacions entre 10 i 30 hectàrees hauran d’existir al menys dos conreus diferents, i en les de més de 30 hectàrees, tres conreus. En la superfície d’interès ecològic, es redueix a un 3% a partir del primer any, a un 5% a partir del 2016 i a un 7% a partir del 2018, previ informe d’avaluació de la Comissió el 2017. Les explotacions agràries en què més del 75% de la seva superfícies agrícola seguin prats o conreus permanents i gramínies o altres farratges herbacis o inundables, no hauran de complir la diversificació de conreus ni la superfície de conreus ecològics.
  • Assignació de drets de pagament base als sectors desconnectats el 2012.
  • Que passi a ser optatiu el règim de petites explotacions.
  • Incorporació de les assegurances al segon pilar, com a mesures de desenvolupament rural, cofinançades.
  • Flexibilització de la normativa de competència i reforçament de la posició dels agricultors en la formació de preus.
  • Reconeixement del paper de les organitzacions de productors en situacions de crisi i en contractacions.

 

L'Agenda de la reforma de la PAC

 
La posició final del Parlament Europeu sobre la política agrícola comuna està estretament lligada al pressupost de la Unió Europea a llarg termini. De manera que serà clau la cimera que el Consell Europeu celebrarà al febrer, dedicada al marc pressupostari per al septenni 2014-2020.
 
De tota manera, fins el març no està prevista la sessió plenària on els eurodiputats votaran la reforma de la PAC, i que donarà peu a l’inici de les negociacions amb els Estats membres.