SECTOR VITIVINÍCOLA | 30/03/2010  DAR/EcoSostenibleWine

La segona Conferència internacional de vitivinicultura ecològica es celebrarà al juny

Els dies 15 i 16 de juny d'enguany tindrà lloc a Vilafranca del Penedès la 2a Conferència internacional de vitivinicultura ecològica, sostenible i canvi climàtic 'Ecososteniblewine 2010'. Aquestes jornades tenen com a objectiu promocionar les novetats, afavorir la comunicació d'idees, així com la difusió i transferència de coneixements i tecnologia al sector vitivinícola, en l'àmbit concret de la producció ecològica, de la sostenibilitat i de l'estudi de les repercussions i mesures per a pal·liar el canvi climàtic en el sector vitivinícola.

EcoSostenibleWine cont

Detall del cartell de la conferència. Font: EcoSostenibleWine.

 

Enguany, EcoSostenibleWine 2010, està organitzada en quatre grans àrees ben diferenciades i complementàries, que s'integren i contemplen dins de les accions i el plans estratègics establerts en un bon nombre d'administracions, institucions i organitzacions sectorials.
La primera àrea, la dedicada a la producció sostenible, està considerada per moltes administracions, com un bon sistema d'organitzar una producció d'òptim nivell de qualitat organolèptica i de seguretat alimentària que, moltes vegades, pot servir de referència per a altres models productius. Els aspectes més característics d'aquesta conferència, pretenen ser les novetats generades en la lluita contra les malalties i paràsits de la vinya, la guia de bones pràctiques vitícoles ecològiques, les tècniques de conservació del sòls i la mecanització sostenible.
L'elaboració sostenible, la segona àrea, és un requisit indubtable no només per a mantenir els paràmetres productius i comercials actuals, sinó també per a poder actuar com a exponent de comportament que va en paral·lel a la sensibilitat de la societat i dels consumidors. A les jornades es tractaran de forma prioritària els comportaments sostenibles que millor poden implementar-se als cellers ja establerts o de nou disseny.
La tercera àrea és el canvi climàtic i la seva incidència en la producció vitivinícola, on destaquen les pautes del control per a poder seguir obtenint una producció de qualitat en les àrees vitivinícoles més afectades. Els organitzadors conviden els equips d'investigació que es coordinen mitjançant el projecte Cenit, cofinançat pel sector i el Ministeri d'Educació i Ciència, perquè realitzin i presentin els resultats científics obtinguts després de dos anys d'investigació.

Finalment, la quarta àrea tracta de les implicacions de les polítiques ecològiques i sostenibles en el comerç internacional i, entre d'altres temes, del cicle de vida dels productes vitivinícoles, els sistemes de càlcul de la petjada de CO2 i el comerç de productes ecològics i sostenibles.