DUN 2013 | 28/01/2013  RuralCat/DAAM

El proper 1 de febrer s'inicia la campanya de la DUN

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'ordre que l'estableix i regula la declaració única agrària, que permetrà tant la concessió i el control dels ajuts de fons comunitaris com el coneixement de les superfícies de les explotacions susceptibles de rebre ajuts

Persona treballant en un hort. Autora: Marta Montmany

Persona treballant en un hort. Autora: Marta Montmany

A Catalunya la declaració única agrària (DUN) es va instaurar mitjançant l’Ordre de 20 de desembre de 2000 i cada any s’actualitza mitjançant la publicació de l’ordre corresponent. L’any passat es van presentar 55.332 declaracions de persones físiques i 5.687 de persones jurídiques. Per àmbits territorials, destaca el nombre de DUNs presentades a les comarques de Lleida, 23.731, que suposen el 39% del total, seguit de les comarques de Terres de l’Ebre amb un 22%, les de Tarragona un 16% i entre un 6 i un 8% a les comarques de Barcelona, Catalunya central i Girona.

La DUN constitueix un sistema unificat que permet la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris, i el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió, i facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades.