POLÍTICA AGRÀRIA | 30/03/2010  DAR

Llena dóna suport a les millores de la cadena agroalimentària de la UE

El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, va assistir a la tercera reunió del Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea (UE), com a representant de les comunitats autònomes (CCAA), al costat d'Espanya, que ostenta la presidència de la UE. Des de Brussel·les Llena va valorar positivament el document sobre la millora de la cadena agroalimentària, però va reclamar mecanismes de resposta més àgils per afrontar la crisi.

Espinosa i Llena a Brussel·les cont

La ministra Espinosa i el conseller Llena a Brussel·les. Font: DAR.

 

Durant la sessió, s’han sotmès a votació les conclusions del Consell sobre la Comunicació de la Comissió per tal de millorar el funcionament de la cadena alimentària a Europa. A l'inici del debat, tant la ministra Elena Espinosa com la presidència de la UE, juntament amb el comissari Ciolos, han reclamat als països que ja havien avançat que no donarien suport al text final que reconsideressin la seva posició, ja que les conclusions són importants en vista al futur, i aborden de forma coherent la problemàtica actual. Tot i així, no s’ha aconseguit el suport unànime al document i s’hi han posicionat en contra països com el Regne Unit, Dinamarca, la República Txeca, Suècia o Polònia. Per tant, les conclusions no seran assumides per la Comissió Europea sinó que s’aproven com a conclusions de la Presidència. Tots els països, però, han valorat positivament el debat i han afirmat que és un bon punt de partida.
El debat sobre la necessitat de millorar l’eficiència de la cadena agroalimentària i promoure relacions més sostenibles i equilibrades entre els diferents agents implicats es va iniciar el 30 d’octubre de 2009, i culmina ara, cinc mesos després, amb un document de 18 punts. Les conclusions s’estructuren, però, en 5 grans grups: millorar l’estructura i la consolidació del sector agroalimentari; augmentar la transparència; combatre les pràctiques comercials deslleials; augmentar les iniciatives d’autoregulació, i la Política Agrària Comuna (PAC) i la política de la competència.
El conseller Joaquim Llena ha considerat que “s’ha assolit un consens ampli, tot i que no suficient per elevar el document a la Comissió Europea”. Segons el seu parer, la situació que està vivint, sobretot, el sector productor, és complicada i malauradament “la resposta de la Unió Europea és massa lenta, i calen instruments d’actuació més àgils”. La part del document que ha generat més polèmica és la relacionada amb la política de la competència, segons ha explicat el conseller. Un punt que compta amb tot el suport de Catalunya, ja que cal que els organismes de la competència adoptin criteris diferents respecte els productes peribles, donat que és necessari, segons Llena, que comptin amb un tractament diferenciat. De fet, hi ha punts del document de conclusions que ja s’estan duent a terme a Catalunya, com l’Observatori de preus, la Comissió tècnica de bones pràctiques o l’estímul de contractes entre les parts.
El conseller, a més, ha valorat de forma molt positiva una de les mesures incloses en el document de conclusions, que consisteix en impulsar un fòrum de debat que abordi les relacions entre els protagonistes de la cadena alimentària tan aviat com sigui possible, a càrrec de la Comissió, juntament amb els estats membres i les parts interessades.
Altres punts de l’ordre del dia han estat la presentació de les conclusions de la presidència sobre el futur de la PAC i les mesures de gestió del mercat després del 2013, i s’han intercanviat opinions sobre la perspectiva de l’estratègia de la UE en vista a l´any 2020. Respecte aquest darrer punt, el conseller ha dit que és important que el document actual sobre l’estratègia 2020 reculli el paper estratègic del sector agroalimentari europeu, i el seu pes econòmic.