PROJECTES EUROPEUS | 29/01/2019  Ruralcat

El projecte Life Agriclose vol millorar la gestió i eficiència de les dejeccions ramaderes com a fertilitzants

El projecte, coordinat pel Departament d’Agricultura dins el programa europeu Life, vol promoure accions per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes a partir d’estratègies de fertilització basades l’aplicació dels subproductes provinents del tractament dels purins que permetin guanyar en eficiència, sostenibilitat i seguretat ambiental.

El projecte vol aconseguir un adobatge mitjançant els subproductes que venen del tractament de les dejeccions ramaderes

El projecte vol aconseguir un adobatge mitjançant els subproductes que venen del tractament de les dejeccions ramaderes

Life Agriclose, amb una durada 4 anys fins el 2022 i un pressupost total de 2.203.843 €, té la seva localització a Catalunya, Llombardia i Piemont i, com a socis beneficiaris, l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Fundació Mas Badia, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), i la Universita’ Degli Studi Di Torino (UNITO).

El projecte té per objectius apropar la gestió de les granges i de les parcel·les agrícoles, especialment en aquelles zones on n’hi ha un gran nombre, i aconseguir un adobatge mitjançant els subproductes que venen del tractament de les dejeccions ramaderes (separadors i digestors anaeròbics).

L’estudi se centra en la millora del maneig de la fracció líquida (FL), fracció sòlida (FS) i digerits derivats del tractament dels purins (porcins i vaquins) per tal que els agricultors utilitzin aquests productes adequadament com a fertilitzants. I en aquesta línia, Life Agriclose vol promoure accions per a millorar-ne la gestió i que permetin guanyar en eficiència i en seguretat ambiental i que alhora avancin cap a models sostenibles de bioeconomia circular

Per aconseguir-ho, es volen augmentar les hectàrees on s’estan aplicant els subproductes procedents del tractament dels purins gràcies a la seva aplicació en els fruiters i se’n garantirà una aplicació segura des del punt de vista agronòmic, sanitari, mediambiental i econòmic. Els equips d’aplicació s’adaptaran a les condicions de les plantacions de fruiters amb sistemes de fertirrigació per tal d’aplicar la fracció líquida dels purins, cisternes que incorporen l'última tecnologia per aplicar digerit i remolcs escampadors de nova generació per aplicar la fracció sòlida del purí.

Així mateix el projecte preveu també explorar noves formes d’adobar els cultius extensius com el blat de moro i els cereals d’hivern a través de l’aplicació del digerit a la cobertora i de la fracció líquida del purí a través del reg (fertirrigació) per poder abonar el blat de moro. Es dosificarà automàticament per tal d’aplicar la quantitat adequada de contingut de nutrients.

Així mateix, el projecte vol establir el sistema per tal que les granges puguin fer-se el seu propi compost a partir de la fracció sòlida dels purins, juntament amb altres materials que puguin trobar al voltant de la granja.

Per últim, es farà un seguiment ambiental dels adobatges proposats per a garantir i millorar la qualitat dels sòls i de les aigües i s’estudiarà la transmissió de bacteris resistents als antibiòtics a través dels adobatges promoguts.

El programa LIFE és l’instrument de finançament de la UE per al medi ambient i l’acció climàtica. L’objectiu general de LIFE és contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la política i legislació mediambiental i climàtica de la UE mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu.