SANITAT ANIMAL | 25/09/2006  Ruralcat

Sacrificat un vedell del Penedès positiu en Llengua blava

En aplicació del sistema de control establert per la Xarxa d'Alerta Sanitària després de l'aparició de casos de Llengua blava, serotip 8, a països del centre d'Europa, s'ha efectuat el seguiment de partides d'animals procedents d'aquesta països.

Font: DARP

Font: DARP

Aquest dispositiu ha permès detectar un animal positiu procedent de Bèlgica. Aquest animal, un vedell d'una explotació del Penedès, ha estat sacrificat i s'ha realitzat la presa de mostres a tots els animals de la partida, així com a la resta d'animals de l'explotació i dels animals ubicats en un radi de 2 quilòmetres d'on es trobava l'animal. Tots els resultats han estat negatius. No obstant, i amb la finalitat de descartar qualsevol tipus d'activitat del virus, s'han ampliat les actuacions de control en un radi de 20 quilòmetres al voltant de l'explotació afectada.