SECTOR LLETER | 31/03/2010  DAR/RuralCat

"El sector lleter travessa dificultats, però té opcions de futur"

El director general de Planificació i Relacions Agràries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Antoni Diaz, ha fet palès a la reunió de l'Observatori de la Llet, a Vic, que si bé "el sector lleter travessa dificultats, hi ha opcions de futur tant per a les petites com per a les grans explotacions però cal adaptar la producció a les seves dimensions. En el cas de les petites, es tractaria d'agrupar l'oferta el màxim possible i produir producte transformat com el formatge".

vaca lletera 04312010 cont

 

En el decurs d’aquesta reunió anual de l'Observatori de la Llet s’han donat a conèixer els resultats de l'exercici 2009 per al sector productor, entre altres temes d’interès. L’informe ha posat en evidència les dificultats del sector arran del fet que el preu del litre de llet no compensa el preu mitjà de cost. Aquelles explotacions amb més de mil tones de producció tenen uns costos més baixos que aquelles que només en produeixen 250 o 500.
 
Una de les solucions possibles, per tal de minvar aquest efecte de la pèrdua de diners, seria analitzar al màxim els costos de producció, concretament pel que fa al cost de l’alimentació, i l’Observatori de la Llet és una bona eina per tal d'aconseguir-ho, atès el volum d’informació que aporta. Val dir que el cost de l’alimentació suposa el 64 per cent del total dels costos, en què un altre factor important és la mà d’obra.
 
Una altra possible via seria promocionar l’agrupació de productors per comercialitzar directament, o bé elaborar productes transformats com el formatge, la demanda del qual augmenta any rere any a Catalunya i se n’ha d’importar.
 
D’altra banda, totes les parts integrants de l’Observatori de la Llet han mostrat la seva satisfacció per la informació que aquest posa a l’abast del sector.
 
 

Aprovat l'ús del logotip 'Lletra Q'

 

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Reial decret que regula l'ús voluntari del logotip 'Lletra Q' a l'etiquetatge de llet i productes lactis.
 
El Govern subratlla que aquesta regulació respon als objectius de millora de la transparència i comercialització de la llet i productes lactis dins de l'"Estratègia per al sector lacti espanyol: Horitzó 2015". Les autoritats manifesten que aquest sistema d'etiquetatge serà de gran utilitat per disposar d'un sector més competitiu i amb una orientació més important de les produccions a la demanda del mercat, tant intern com extern.
 
Segons el Reial decret aprovat ahir, podran utilitzar el logotip 'Lletra Q' els compradors transformadors de llet, els industrials lactis i els productors que destinin la llet i els productes lactis obtinguts en la seva explotació a la venda directa al consum.
 
D’altra banda, els organismes independents de control, degudament acreditats, proporcionaran una garantia addicional al sistema i supervisaran l'ús adient del logotip per les empreses mitjançant, com a mínim, un control anual extern, certificació que s'inclourà a l'etiqueta.
 
El Ministeri ha manifestat que "gràcies a aquest sistema s'atorgaran una diferenciació i un valor afegit a les produccions làcties", que suposarà, a més, "importants avantatges" per a totes les baules de la producció i atendrà les demandes dels consumidors, després de ser una eina de millora de la transparència i de la informació sobre la traçabilitat dels productes que consumeixen.