REG | 16/11/2016  Ruralcat

Valoració de la campanya de recomanacions de reg

De moment, el 2015 ha estat un any més plujós que la mitjana i la campanya de reg no ha registrat cap incidència remarcable. L'eina de recomanacions de reg de RuralCat continua consolidant-se com a referència, amb un increment d'usuaris del 10% anual des de 2010.

En el nostre país estem sotmesos a una gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual, aquest fet complica la programació de reg i fa que sigui poc recomanable la utilització d'un calendari de reg a partir de dades mitjanes.

Per analitzar la campanya de reg de l’any 2015 hem comparat 10 estacions pertanyents a la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) representatives de les principals zones de regadiu de Catalunya. Aquestes estacions són Aitona (Segrià), Albesa (Noguera), El Poal (Pla d’Urgell), Aldover (Baix Ebre), Alcanar (Montsià), Batea (Terra Alta), Constantí (Tarragonès), Cabrils (Maresme), La Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès).

L’objectiu d’aquesta anàlisi és observar la variabilitat climàtica que trobem quan comparem un any concret amb la mitjana d’una estació agroclimàtica de referència. El primer es disposar dels valors de la passada campanya de precipitació i evapotranspiració de referència (ETo), dividits en dues parts. La primera part correspon als mesos de la primavera, de març a juny, (Figura 1) i la segona als mesos d'estiu, de juliol a setembre (Figura 3). Val a dir que, per facilitar aquesta anàlisi, s’utilitzen mitjanes mensuals però en el cas de la precipitació seria recomanable realitzar una anàlisi setmanal per avaluar la seva  influència en les necessitats de reg del cultiu.

Com es pot observar, en 7 estacions de les 10 estudiades hi va haver menys precipitació que l’any mitjà, és a dir, les primaveres van ser més seques. Aquest fet podria suposar un increment de les necessitats de reg en alguns cultius respecte l’any mitjà.

 Figura 1.- Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de març fins al 30 de juny d’un any mitjà i de l’any 2015 (Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC).

 

Però si cerquem quan disminueix la precipitació en aquest període, trobem la resposta en els mesos d’abril i maig. Com es pot veure a la Figura 2, la precipitació és força inferior (valors per damunt del 50% fins al 90% en algunes estacions) i les ETo, a excepció d’Albesa, són majors. 

 

Figura 2.- Precipitació i ETo acumulades des de l’1 d’abril fins al 31 de maig d’un any mitjà i de l’any 2015 (Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC).

Si observem (Figura 3) els valors d’ETo i Precipitació dels mesos d’estiu s’observa més variabilitat entre zones. A les estacions d’Alcanar, Batea, Cassà de la Selva i Constantí tenim estius més plujosos que els habituals a la zona, en la resta d’estacions no es veuen diferències apreciables respecte l’any mitjà. Pel que fa a les ETo s’observa que, tot i les elevades temperatures assolides durant el mes de juliol en moltes zones de Catalunya, no incrementa gaire respecte la mitjana (en 7 estacions de les 10 és lleugerament més elevada). On s’observa una ETo més elevada al juny i juliol és a les estacions de Cassà de la Selva (Figura 4) i La Tallada d’Empordà.

Figura 3.- Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre d’un any mitjà i de l’any 2015 (Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC)

La Figura 4 mostra en blau l’any mitjà i en vermell l’any 2015 de l’estació agroclimàtica de Cassà de la Selva, des del gener fins a l’octubre. Hi podem observar que l’ETo dels mesos de juny i juliol va ser molt més elevada. Aquest patró es repeteix a l’estació de la Tallada d’Empordà i amb menys mesura a El Poal.


Figura 4.- Precipitació i ETo acumulades a l’estació de Cassà de la Selva des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre d’un any mitjà i de l’any 2015, amb verd les dades d’una sèrie de 22 anys i en lila l’any 2015 (Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC).

Si observem la comparació de l’any 2015 (d’1 de gener fins al 31 d’octubre) en relació a un any mitjà per estacions agroclimàtiques podem observar en la Figura 5 que, exceptuant a Albesa, enguany tenim valors més elevats d’ETo, sobretot en el cas de les estacions esmentades en la Figura 4. La precipitació és variable segons l'estació però especialment a les de Constantí i Batea, a on ha estat un any més plujós fins ara.

Figura 5.- Precipitació i ETo acumulades des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre d’un any mitjà i de l’any 2015 (Font: elaboració pròpia a partir de dades del SMC).

 

L'Eina de recomanacions de reg de RuralCat es consolida com a referència a Catalunya

 

Tal com hem observat en l’apartat anterior, en un clima mediterrani existeix molta variabilitat, sobretot en la distribució de les pluges. Per això un calendari fix no és la opció més adequada en la millora de l’eficiència en el reg ja que s’observen importants diferències en períodes concrets com la primavera i l'estiu. Per aquest motiu és aconsellable realitzar una programació setmanal del reg, com la que facilita l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat.

L’eina de Recomanacions de reg està disponible per a tots els usuaris des de l’any 2005 a Ruralcat. Després de 10 anys l’increment d’usuaris ha estat espectacular: dels 197 inicials als 1247 actuals (Figura 6). Els darrers cinc anys hi hagut un increment anual d'un 10% . Aquests números animen a seguir actualitzant i gestionant l’Eina ja que és una eina dinàmica amb reconeixement al territori, que continua guanyant acceptació i confiança.


Figura 6.- Nombre d’usuaris i missatges enviats per correu electrònic i SMS als usuaris de l’Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat en Agricultura a finals d’octubre de 2015.

Tal com ja vàrem explicar en el primer Butlletí de l’oficina del regant del 2015, l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat calcula les necessitats hídriques en base a les dades diàries meteorològiques (l'evapotranspiració de referència (ETo) (mm) i la precipitació enregistrada (mm) mesurades al llarg de la setmana anterior per l’estació de referència que cada usuari escull al caracteritzar la seva explotació. Les necessitats de reg es calculen com a diferència entre la demanda evapotranspirativa (ETc) (Fórmula 1) i la pluja efectiva (Pe) per cada període en concret (Fórmula 2). Les necessitats netes de reg es calculen tal i com s’observa a la Fórmula 3.

  1. Necessitats hídriques (NH)= ETC= ET0 * KC (Fórmula 1)
  2. Necessitats de reg (NR) = (ETC - Pe) (Fórmula 2)
  3. Necessitats netes de reg (NNR) = [(ETC - Pe) / Eficiència del sistema de reg] (Fórmula 3)

El coeficient de cultiu (KC) s’obté d’una base de dades introduïda al programa, juntament amb la definició per part de l’usuari de les dates d’inici i finalització del cicle del cultiu i amb el càlcul de l’ombreig. Amb totes aquestes dades, l’eina calcula les necessitats de reg i, en conseqüència, genera les recomanacions de reg, que setmanalment les rebrà per correu electrònic o per SMS al mòbil si a l’apartat de Gestió de cultius ha seleccionat aquesta opció.

Aquesta campanya de reg 2015 es va iniciar el 18 de març i es va finalitzar, a excepció del cultiu dels cítrics, el passat 14 d’octubre. Com va succeint durant les diverses campanyes no s’ha registrat cap incidència remarcable en l’enviament durant les 32 setmanes. A nivell general i sense els resultats definitius es segueix la mateixa dinàmica d’altres anys, la majoria d’usuaris es concentren en les zones de Lleida i segueixen sent majoritàriament productors de fruita dolça (Figura 7).

Figura 7.- Distribució per cultius de les parcel·les entrades a l’eina de Recomanacions de reg de Ruralcat.

A l’enllaç  dins de l’Oficina del Regant trobareu l’enquesta d’opinió que es realitza cada dos anys sobre l’Eina de Recomanacions de reg per a conèixer l’opinió dels usuaris sobre diferents aspectes d’aquesta. Aquestes respostes serveixen per anar millorant any rere any l’Eina i donar un servei més proper i eficient en la programació de reg dels cultius.

 

Maite Sisquella. Oficina del Regant

 

Informació relacionada