DUN | 01/02/2019  Ruralcat

Avui comença el termini per a fer la Declaració Única Agrària 2019 que estrena nou programa en entorn web

El Departament d’Agricultura aplica el nou sistema de control per monitoratge amb imatges de satèl·lit Sentinel, com a nova metodologia de control dels ajuts directes i, com a novetat, estrena un nou programa DUN en entorn web.

Com cada any, es tramitaran unes 52.000 DUN

Com cada any, es tramitaran unes 52.000 DUN

La campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2019 comença avui i, per primer cop, es farà en entorn web, amb una nova aplicació informàtica que incorpora les darreres tecnologies per a identificar-se digitalment amb signatura electrònica.

Aquest nou entorn web esdevindrà el portal únic d’interoperabilitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) pel que fa a la sol·licitud d’ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i a tots els tràmits que requereixin informació de superfícies de conreus i d’explotacions ramaderes.

Aquest nou sistema permet diversos períodes declaratius i la introducció de dades al llarg de l’any, simplifica els tràmits i connecta amb altres bases de dades, pròpies i externes del DARP, facilita la presentació de documentació per via telemàtica a partir de l’any 2020 i es podrà reutilitzar les dades declarades de les explotacions.

D’altra banda, aquest any es realitzarà la nova modalitat de control per monitoratge que ha establert la Comissió Europea, i que s’incorporarà progressivament. Enguany es farà una prova real a les Terres de l’Ebre amb els ajuts del conreu de l’arròs. El monitoratge ha de substituir el control actual de mostreig i inspeccions (a camp i teledetecció) pel de seguiment amb imatges de satèl·lit del 100% de la superfície que rep ajuts de la PAC a través del satèl·lit Sentinel 2B. Els agricultors podran acreditar documentalment mitjançant una nova APP anomenada FOTODUN, que permetrà realitzar fotografies georeferenciades i enviar-les al DARP com a prova per tal d’aclarir la incidència.

Per a facilitar la feina a l’hora de fer la declaració, un any més el DARP posa a disposició dels agricultors i Entitats Col·laboradores la publicació de la Capa DUN, on es podrà saber si una parcel·la de la DUN ja ha estat declarada. D’aquesta manera s’evita errors i duplicitats de les parcel·les.

Com a novetat d’aquest any 2019, el sol·licitant de la DUN 2019 podrà descarregar-se les dades de la seva declaració 2018, actualitzades amb la versió gràfica del Sistema d’Informació Geogràfica de identificació de Parcel·les agrícoles (SIGPAC) 2019. Igualment es publicarà els Informes d’explotació (CROMOS), i posteriorment es podrà descarregar els CROMOS en format digital. Es tracta d’un suport important per a la gestió digital de l’explotació, cada cop més implantada per la disponibilitat en el mercat de nombroses apps especialitzades en aquest servei.

Totes aquestes novetats en l’àmbit de la digitalització de les dades i de la informació han merescut el primer premi en la categoria de serveis finalistes de la IV edició dels Premis Alfons Ortuño, organitzats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

Com cada any, es tramitaran unes 52.000 DUN a través de les 500 agències de les Entitats Col·laboradores. Amb la DUN es poden fer 53 tràmits diferents de sol·licituds d’ajuts de la PAC, declaracions, i altres sol·licituds al DARP. Es declara més d’1,5 milions de registres SIGPAC. Es fa més de 50.000 sol·licituds d’ajuts de superfícies, 16.000 sol·licituds d’ajuts agroambientals, 5.000 sol·licituds d’ajuts ramaders, i 2.500 sol·licituds d’inversions en explotacions agràries.

El període de presentació comprèn de l’1 de febrer al 30 d’abril, amb modificacions fins el 31 de maig. En el cas dels ajuts a la reestructuració de la vinya, el termini finalitza el 29 de març.

A Catalunya, la declaració única agrària (DUN) es va instaurar l'any 2001 en el marc de la normativa europea reguladora dels ajuts de la política agrícola comuna i cada any s'actualitza mitjançant la publicació de l'ordre corresponent.
La DUN constitueix el sistema de comunicació de dades de les explotacions agràries per part dels titulars al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i facilita la presentació de les sol·licituds d'ajut i diferents tràmits i/o comunicacions que pot o ha de fer el ciutadà.

La DUN l’ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d'incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d'identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l'explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en la DUN de diferents titulars.