FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 12/02/2013  RuralCat/DAAM

El 19 de febrer s'obriran les preinscripcions a 13 cursos

Des del 19 de febrer al 3 de març, et podràs preinscriure a noves edicions de cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat

Cursos a distància a RuralCat

Els cursos són:

 • Aigua, sòls, fertilització. Ecosistemes (Edició 3)
 • Bàsic de gestió agrària (Edició 16)
 • Bàsic de producció integrada (Edició 20)
 • Bàsic de reg (Edició 19)
 • Botànica agrícola(Edició 2)
 • Fonaments zootècnics II (Edició 2)
 • Iniciació a Excel (Edició 28)
 • Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius (Edició 4)
 • Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 35)
 • Per a elaborar un pla d'empresa agrari (Edició 16)
 • Producció Agrària Ecológica. Produccions agropecuàries (Edició 9)
 • Producció Agrària Ecològica. Produccions hortofructícoles (Edició 13)
 • Taller agrícola (Edició 1)
 
Recordem que per preinscriure's a aquests cursos cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho durant aquesta setmana. Només cal que omplis el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta.
 
 
 

Com realitzar la preinscripció

 
Un cop t'hi hagis donat d'alta hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:
1. Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament les següents dades:
 • Adreça
 • Població
 • Codi postal
Pots comprovar aquestes dades des del menú El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya Dades addicionals de RuralCat). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
 2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú Formació/Catàleg de cursos per internet.
 3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la preinscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t'hi".
 4. Fes clic sobre "Inscriu-t'hi" per tal de realitzar la preinscripció.
 5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has preinscrit, i rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat.
 6. Una vegada completat aquest procés, el Servei de Formació Agrària es posarà en contacte amb tu per indicar-te com has de finalitzar la inscripció.
 
 

Informació dels cursos a distància

 
Aigua, sòls, fertilització. Ecosistemes
En aquest curs els estudiants arribaran a conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta i aprendran a calcular els temps de reg del cultiu i l’aportació d’aigua necessària. Aprendran a analitzar la composició mineral i orgànica dels sòls, a identificar les seves propietats físiques i fisicoquímiques, a determinar les necessitats dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada, i a identificar les característiques dels principals adobs minerals, les propietats i la composició dels productes orgànics. També estudiaran els fluxos energètics i els principis ecològics de l’entorn agrorural.
El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 21 de juny.
 
Bàsic de gestió agrària
El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.
El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 14 de juny.
 
Bàsic de producció integrada
Aquest curs està estructurat en quatre mòduls (L'acreditació, Les plantes i el seu medi, La implantació de cultius i les tècniques de maneig i La sanitat vegetal) A més, estan programades dues jornades presencials destinades a visites tècniques i proporciona fitxes de plagues i malalties.
El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 25 de maig.
 
El Bàsic de reg
Aquest curs té l'objectiu de donar a conèixer la importància del reg i d'evitar el malbaratament d'aigua per a la competitivitat de les explotacions agrícoles. Entendre les relacions entre el reg i la societat i entre el reg i el medi ha de servir per a conscienciar-se de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat dels regadius catalans a llarg termini.
El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 7 de juny.
 
 
Botànica agrícola
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d’incorporació a l’empresa agrària. En finalitzar aquest curs, els estudiants conèixer els components de la cèl·lula vegetal i la funció dels diferents teixits vegetals, podran relacionar les diferents parts de les plantes (arrel, tija, fulles, flors, fruits, llavors) amb les principals funcions (respiració, fotosíntesi, transpiració, etc.), i classificar les plantes segons les seves característiques botàniques.
El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 21 de juny.
 
Fonaments zootècnics II
Tres són els objectius generals d'aquest curs: Aprendre a analitzar el concepte de malaltia i les causes que l'originen, així com a classificar les patologies més comunes que afecten els animals i conèixer la influència que tenen sobre ells. Caracteritzar els allotjaments ramaders, relacionant-los amb la fase productiva dels animals i l'espècie de destí. Identificar els diferents productes animals, descrivint les seves característiques i les bases fisiològiques de la producció.
El curs tindrà una durada de 45 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 31 de maig.
 
Iniciació a l'Excel
Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa Excel i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors.
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 10 de maig.
 
Maneig i manteniment del tractor i maquines motrius
Els inscrits podran assolir els coneixements necessaris per identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, conduir el tractor amb eficiència i seguretat, realitzar les operacions bàsiques de manteniment, identificar les avaries més freqüents en i avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola.
El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 21 de juny.
 
Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
Es tracta d'un curs dissenyat per  donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 10 de maig.
 
La preinscripció del curs "Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris" s’ha tancat en arribar-se al número màxim de places previstes.
 
Per a elaborar un pla d'empresa agrari
El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 17 de maig.
 
Producció Agrària Ecològica. Produccions hortofructícoles
Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions hortofructícoles.
El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 7 de juny.
 
Producció Agrària Ecológica. Produccions agropecuàries
Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions agropecuàries.
El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 2 d’abril i acabarà el 7 de juny.
 
Taller agrícola
Els coneixements adquirits en aqeust curs han de permetre a l’estudiant: Organitzar el taller d'una explotació justificant la ubicació de les eines i els equips; realitzar les operacions de mecanització bàsica (tallar, foradar, roscar, polir i soldar per arc elèctric) justificant els materials i els mètodes emprats; i complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental relacionats amb la manipulació dels materials, eines, estris i màquines del taller agrari.

El curs tindrà una durada de 39 hores,  començarà el 2 d’abril i acabarà el 25 de maig. 

 

 

Informació relacionada