INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 05/02/2019  Ruralcat

El DARP publica la fitxa tècnica “La tòfona, un recurs econòmic en creixement”

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el marc del Congrés Internacional Trufforum, ha editat aquesta fitxa dedicada a analitzar el valor econòmic de la tòfona, amb la col·laboració del CTFC.

La tòfona negra és la de major valor comercial situant-se en els prop de 400 €/kg al 2017 a Catalunya

La tòfona negra és la de major valor comercial situant-se en els prop de 400 €/kg al 2017 a Catalunya

La fitxa tècnica “La tòfona, un recurs econòmic en creixement” s’ha publicat en el marc del programa Trufforum-Pro del Congrés Internacional Trufforum, que es va celebrar a Vic del 25 al 27 de gener, amb el suport del Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya (CTFC). La fitxa explica el context actual del sector de la tòfona al món i fa un repàs de l’activitat econòmica que genera el sector

Es calcula que existeixen unes 180 espècies de tòfona del gènere Tuber al món, però de les quals només unes poques tenen interès gastronòmic. A Catalunya, les espècies natives amb major interès pel paladar són la T. melanosporum, la més estesa, T. aestivum, T. brumale i T. borchii. El cultiu de T. melanosporum es troba principalment a Espanya, França i Itàlia

L'activitat econòmica que genera el sector de la tòfona comprèn des de l'assessoria per al cultiu i la preparació dels terrenys, la producció de planta, la recol·lecció, l’ensinistrament de gossos tofoners, la comercialització i la seva transformació com a ingredient per a altres productes trufats, fins a l'agroturisme, la gastronomia micològica, les fires i els petits mercats, la recerca, etc.

A l’Estat espanyol, la producció de tòfona provinent de cultiu és la més important, que ve determinada per les més de 10.000 hectàrees de plantacions al 2014. Catalunya compta actualment amb unes 1.000 hectàrees plantades

La fitxa també analitza l’evolució dels preus de la tòfona al món, on es constata que aquests han oscil·lat inversament a les produccions amb diferències importants entre anys. Però, tot i aquestes variacions, els preus de la tòfona negra (T. melanosporum) fresca han augmentat a una taxa mitjana anual del 3% en euros constants durant els darrers 50 anys, molt per sobre de la majoria de les produccions agràries.

La irrupció de la tòfona de plantació en el mercat i la introducció del reg en les produccions també ha provocat una major estabilització dels preus mitjans en els últims anys al voltant dels 400 €/kg, a més d'obtenir-se un major preu de les que provenen d’origen silvestre.

La tòfona negra és la de major valor comercial situant-se en els prop de 400 €/kg al 2017 a Catalunya. La tòfona d'estiu (T. aestivum) té menys valor comercial que la tòfona negra i els seus preus es situen entre els 25 i 50 €/kg al productor a Espanya, podent-se aconseguir puntualment els 70 €/kg, mentre que la tòfona d'hivern o magenca (T. brumale) aconsegueix preus de mercat de 60 a 120 €/kg.