INNOVACIÓ | 26/02/2013  RuralCat/DAAM

Ja pots consultar el Programa d'Innovació Agroalimentària 2013 als espais web del DAAM

Inclou 1.326 actuacions de transferència tecnològica, formació agrària i assessorament

El Programa es pot descarregar amb la lectura d'aquest codi QR

El Programa es pot descarregar amb la lectura d'aquest codi QR

El Programa d’Innovació Agroalimentària 2013 inclou 1.326 actuacions de les quals 936 actuacions pertanyen al Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) i 390 cursos del Programa de Formació Agrària (PFA). Tant el PATT com el PFA són instruments consolidats del DAAM en els que hi participen més de 100 unitats diferents del DAAM, d’altres administracions, d’universitats, de centres de recerca i d’organitzacions agràries pel foment i l’impuls de la innovació al sector agrari, agroalimentari, forestal i rural de Catalunya.
 
El Programa d’Innovació Agroalimentària programa activitats de transferència de coneixements tècnics i de gestió per la formació i la capacitació del sector primari i transformador agroalimentari, per l’estímul de l’emprenedoria, l’acompanyament dels joves a la seva activitat agrària, el suport a projectes innovadors o el reforç del sistema d’assessorament agrari de Catalunya.
 
Durant el 2013, des del DAAM mitjançant les actuacions d’aquest programa preveu reforçar d’àmbits estratègics com: la gestió eficient de l’aigua de reg; la gestió dels fertilitzants i les dejeccions ramaderes; la sanitat vegetal en l’aplicació del Decret d’ús sostenible dels productes fitosanitaris, la venda de proximitat (Decret 24/2013, de 8 de gener); l’emprenedoria i el suport a la internacionalització i el foment de la innovació.