SECTOR OLEÍCOLA | 27/02/2013  RuralCat/ACSA

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a l'elaboració de l'oli d'oliva verge

Amb aquesta guia el sector productor d'oli disposa d'una eina de treball que li faciliti la implantació de les mesures d'autocontrol, les quals permeten mantenir un alt nivell de seguretat alimentària, tal com disposa la normativa corresponent

Detall de la portada de la guia

Detall de la portada de la guia

La Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’ elaboració de l’oli d’oliva verge ha estat elaborada pel el Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i del Medi i el Centre de Desenvolupament de l’Oli, amb la participació de la Federació Catalana d’Olis Comestibles, Associació Catalana d’Almassers i Envasadors d’Oli, Associació d’Oleïcultors del Priorat, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, DOP Baix Ebre-Montsià, DOP Siurana, DOP Terra Alta, Unió Corporació Alimentària, IRTA, Col·legi d’Enginyers Agrícoles de Tarragona, ASAJA, Unió de Pagesos, Agrolés, JARC i OPOC.

 

Els objectius de la guia

L’objectiu d’aquesta Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’elaboració d’oli d’oliva verge és identificar i avaluar els diferents perills significatius per a la seguretat alimentària a l’hora d’elaborar l’oli d’oliva verge, d’acord amb les diferents referències legislatives, així com establir unes mesures i/o pràctiques que serveixin per eliminar o reduir els perills a nivells acceptables per garantir la protecció de la salut dels consumidors. 
 
La concreció d’aquest objectiu general es plasma en quatre objectius específics:
 
 • Dotar els elaboradors d’oli d’oliva verge d’una eina fàcil d’utilitzar i implementar
 • Aconseguir redactar-la des del sector mateix
 • Identificar i avaluar els perills significatius per a la seguretat alimentària
 • Aconseguir una GPCH de llenguatge comú i senzill
 

Els objectius de la guia

Els beneficis que aporta la present Guia de pràctiques correctes d’higiene són:
 • Garantir la producció i la comercialització d’aliments segurs
 • Demostrar que l’empresa autocontrola la seva activitat alimentària
 • Donar confiança a consumidors i clients
 • Centrar les activitats de control en les fases crítiques del procés productiu
 • Servir de guia per als inspectors
 • Prevenir, actuar abans que aparegui el problema
 • Ser flexible, adaptar-se a qualsevol canvi del procés i també a qualsevol mida d’empresa
 • Ser una mostra de gestió de la salubritat de l’aliment
 • Facilitar el compliment de la normativa referent a higiene alimentària