SECTOR CARNI | 05/03/2013  RuralCat/FECIC

La producció i l'exportació càrnia catalana creixen el 2012

La producció de carn de Catalunya ha augmentat en un 2,8 per cent, apropant-se als dos milions de tones. Les exportacions van créixer un 5,2 per cent, assolint gairebé el milió de tones i superant els 2.200 milions d'euros, dada que també suposa un increment del 10 per cent en valor

Font: FECIC

Font: FECIC

Aquestes xifres de producció i d’exportació de carn i productes elaborats fetes públiques per la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC) demostren la importància del sector, i en especial del porcí, per l’economia catalana. 

En el seu conjunt, la producció de carn de Catalunya ha augmentat en un 2,8 per cent, apropant-se als dos milions de tones (en concret 1.987.358 tones), tenint en compte les produccions d’animals d’abast, com són les espècies porcina, vacuna, ovina, equina, caprina, aviram i conills.

Pel que fa al comerç exterior, ha continuat la tendència de creixement dels darrers anys, gràcies al nous mercats en països del Sud-est asiàtic o Amèrica Llatina i a la consolidació a Europa de l’Est i Rússia. El 2012 va tancar amb prop d’un milió de tones de carn exportada, el que presenta un augment del 5,2 per cent. En valor, les vendes a l’exterior van superar els 2.200 milions d’euros, un 10 per cent més que el 2011. 

 

El porcí lidera els bons resultats econòmics 

L’espècie porcina continua sent la més rellevant del sector carni català, amb un total de 18,4 milions de caps sacrificats, xifra que representa un augment del 6 per cent i de 58.640 tones en relació a l’any 2011. Aquest increment de la producció càrnia catalana de porcí no manté la mateixa tendència a la resta de l’Estat espanyol, on segons dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha disminuït el seu volum de producció en un 2 per cent.
 
Quan s’analitzen les exportacions catalanes de carn de porcí s’aprecia que representen el 66 per cent del total de les exportacions espanyoles, amb un augment de 48.000 tones respecte el 2011. Actualment Catalunya exporta el 65 per cent de la seva producció de carn de porc.
 
Aquestes dades demostren la importància de la internacionalització de la indústria càrnia, com a sortida a l’estancament del consum intern que pateix el país, i recull els fruits de la feina feta des de la patronal FECIC per impulsar competitivament a les seves empreses als mercats exteriors, per mitjà del seu Pla Estratègic Sectorial.