AJUTS | 27/02/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts a projectes de cooperació internacionals d’R+D en l’àmbit de la manufactura avançada

Mitjançant aquesta convocatòria del projecte europeu ERA-NET MANUNET III d’Horizon 2020 les empreses catalanes poden tenir l’oportunitat de participar en projectes de cooperació internacionals de R+D en l’àmbit de la manufactura avançada amb finançament d’ACCIÓ en forma de subvenció a fons perdut.

La data límit per presentar les pre-propostes és el 21 de març de 2019

La data límit per presentar les pre-propostes és el 21 de març de 2019

La tipologia de projectes de R+D que es financen són:
 
  • Tecnologies d'enginyeria basades en el coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació, incloent les tecnologies per la Industria 4.0.
  • Tecnologies mediambientals i energètiques incloent  l’eficiència i l’estalvi en l’ús dels recursos, el reciclatge i l’economia circular en els processos de manufactura.
  • Tecnologies de fabricació d'adaptació als processos per eliminar, unir, afegir, conformar, consolidar, muntatge, i maquinària industrial avançada relacionada.
  • Fabricació Additiva (per exemple tecnologies, materials, productes, etc.).
  • Nous materials per l’àmbit de la fabricació.
  • Nous mètodes de manufactura, components i sistemes.
  • Altres tecnologies i/o productes i serveis relacionats amb l'àmbit de la fabricació.
 
Els projectes han de tenir un mínim de dues empreses de dues regions i països diferents adherits al programa MANUNET III. A més, els projectes han de tenir com a mínim dues pimes independents les quals poden pertànyer al mateix país o regió.
 
Intensitats de l’ajut per la part catalana del projecte:
La durada màxima dels projectes és de dos anys. La part catalana dels projectes ha de tenir un pressupost subvencionable mínim de 150.000€ mentre que l’ajut màxim per la part catalana del projecte serà de 200.000€.
 
La data límit per presentar les pre-propostes és el 21 de març de 2019 i la data límit per presentar la proposta final l’11 de juliol de 2019. Es convidarà a participar a la segona etapa aquells projectes que hagin superat la fase de pre-proposta.