ESTUDIS | 06/03/2019  Ruralcat

La Fundació Món Rural publica un estudi sobre la incorporació dels joves a l’agricultura

L’estudi s’emmarca dins el Programa de Desenvolupament Rural (FEADER) de Catalunya fomenta l’accés de persones joves al sector agrari amb una mesura específica gràcies a l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.

L'estudi constata la diversitat de perfils de persones joves que s’instal·len per primera vegada al sector agrari

L'estudi constata la diversitat de perfils de persones joves que s’instal·len per primera vegada al sector agrari

L’estudi dirigit per la Fundació Món Rural en el període 2007-13 ha permès radiografiar la realitat de la joventut pagesa catalana per conèixer millor el perfil de les persones joves que s’hi incorporen, així com aquelles que dirigeixen. La recerca també ha identificat els reptes principals als quals s’afronta el relleu generacional. 

La recerca s’ha realitzat gràcies al programa de cooperació Odisseu, per al retorn i la inserció laboral de joves al món rural, que té per objectiu acompanyar i fer seguiment als i a les joves interessats a conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per desenvolupar-hi un projecte professional, ja siguin originaris d’aquestes zones rurals o d’altres.

L’acostament metodològic s’ha basat en l’anàlisi de la mesura 112 de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores del Programa de Desenvolupament Rural 2007-13.

Els resultats posen de manifest un canvi en els models d’incorporació al sector, en què apareixen dinàmiques noves, entre les quals destaquen una presència rellevant de la pagesia nouvinguda i l’increment de nous models de producció i consum, cada vegada més orientats als circuits curts de comercialització.

Un dels resultats més rellevants de l’estudi és la constatació de la diversitat de perfils de persones joves que s’instal·len per primera vegada al sector agrari

Un altre dels resultats és que el relleu majoritari continua sent el familiar, amb un interessant matís, i és que el perfil majoritari és el de la pagesia tradicional mòbil, és a dir, persones joves que s’han mogut per estudiar o bé per treballar, i que han decidit tornar al seu lloc d’origen per incorporar-se a l’activitat agrària.

El perfil de la pagesia nouvinguda urbana és el que més s’identifica amb un canvi de model, tant per la presència més elevada de dones, pel percentatge d’estudis universitaris que tenen i pels models de circuit curt i certificació ecològica. 

 

Informació relacionada