TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 20/03/2013  RuralCat/DAAM

Èxit de la XII Jornada Intercomarcal del blat de moro

La sala d'actes de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell a Mollerussa (el Pla d'Urgell) va quedar petita per acollir les gairebé 300 persones que es van aplegar per a participar a la XII edició de la Jornada Intercomarcal del blat de moro

Imatge dels assistents a la jornada. Font: DAAM

Imatge dels assistents a la jornada. Font: DAAM

Aquesta jornada va ser organitzada, el passat 5 de març, pel Programa de Cultius Extensius de l’IRTA i l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Pla d’Urgell.

L’actualitat dels temes tractats pels conferenciants i el dinamisme que els actuals preus de comercialització estan aportant al sector productor de blat de moro, van reunir en aquesta Jornada a agricultors i tècnics de tot Catalunya i comarques veïnes d’Aragó que van seguir amb molt d’interès el contingut de la mateixa.
 
La Jornada va posar de manifest l’actual problemàtica que pot suposar per a les comarques productores de Ponent la irrupció significativa del virus de l’enanisme rugós (MRDV), que ja ha provocat danys de consideració durant aquesta passada campanya en algunes explotacions d’aquestes zones. Altres temes seguits amb interès van ser els relacionats amb la incorporació de les restes del cultiu al sòl, així com la renovació del material vegetal existent en el mercat de la llavor.
 
La participació en la Jornada de les empreses de fitosanitaris, que van exposar les característiques dels seus nous productes d’aplicació en el cultiu, va ser molt ben valorada tant pels assistents, com per les pròpies empreses participants.