PRODUCTE FITOSANITARI | 06/04/2010  DAR

El MARM autoritza un producte fitosanitari per al control dels mosquits en arrossars

El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM), a proposta del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), ha resolt autoritzar l'ampliació dels productes fitosanitaris formulats a base d'ethofenprox 30 per cent contra larves de dípters en arrossars. Resta pendent una altra resolució relativa a un altre fitosanitari per a la lluita contra aquests insectes, i també proposat pel DAR.

arrossar040610cont

 

L’arròs és un cultiu molt important a Catalunya, concretament a les Terres de l’Ebre, on ocupa una superfície de més de 21.000 hectàrees, així com a la zona de Pals i dels Aiguamolls de l’Empordà, a la demarcació de Girona.
 
Aquests insectes que emergeixen dels camps d’arròs provoquen picades molestes a les persones durant els mesos d’estiu a les zones pròximes. Aquesta problemàtica s’ha vist agreujada el 2009 arran de la retirada, per part de la Unió Europea (UE), l’any 2008, del plaguicida Temephos, únic producte autoritzat fins al moment per al control dels mosquits que emergeixen dels camps d’arròs.
 
Des d'aleshores, el DAR ha vingut sol·licitant insistentment al Ministeri poder disposar de nous productes autoritzats per al control d’aquests molestos insectes. Concretament, s’ha sol·licitat l’ús secundari contra aquests insectes del producte Ethofenprox, així com l’autorització excepcional del producte diflubenzuron, de menor impacte mediambiental, però del qual cal aportar estudis sobre l’absència de residus en arròs en els tractaments en no estar autoritzat en aquest cultiu.
 
Actualment, ja es disposa d’un producte autoritzat, tot i que es preveu que el MARM autoritzi poder comptar també de cara al proper estiu amb el producte diflubenzuron, amb la qual cosa les entitats que es dediquen al control de mosquits en arròs (Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià, i Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter) disposarien de les eines adequades per a controlar aquests insectes perquè no afectin veïns ni turistes de les zones esmentades.