SECTOR CARNI | 21/03/2013  RuralCat

Exportació, competitivitat i costos de producció al sector carni

A la Jornada "Eines per a la millora de la competitivitat de la ramaderia catalana" es va presentar el següent estudi que explica la influència dels costos de producció en la indústria de transformació porcina i les diferències del sector a Alemanya, Espanya i França

El passat 15 de març va tenir lloc a Ivars d'Urgell la Jornada tècnica: “Eines per a la millora de la competitivitat de la ramaderia catalana”,  organitzada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

La jornada va tractar la competitivitat del sector ramader com una qüestió fonamental per a la supervivència de moltes empreses catalanes que depenen cada cop més de les exportacions. Segons les darreres dades Catalunya exporta el 65 per cent de la seva producció de carn de porc.
 
Durant la jornada es va presentar un estudi fet per l’Institut du Porc (IFIP) sobre competitivitat en el sector porcí europeu que explica com influeixen els costos de producció en la indústria de transformació porcina i les diferències existents entre els tres principals països productors europeus: Alemanya, Espanya i França. Les autores de l'informe són: Marie-Alix Roussillon, investigadora de l'àrea econòmica de l'IFIP, Michel Rieu, també de l'IFIP, i Justine Saffray, que actualment està treballant a Cooperl i va recollint dades a Catalunya el 2010. 
 
D’altra banda, a la jornada l'Alberto Herranz, gerent d’Interporc, va explicar els motius de l’aplicació de l’extensió de norma i com es gestionen i on es destinen els fons que la Interprofessional ha començat a recaptar des de l'1 de gener d'enguany.  
  
Va tancar la jornada una taula rodona, en la que va quedar palesa la preocupació pels baixos costos de mà d'obra de la indústria càrnica alemanya, la qual cosa a la llarga pot suposar una greu competència a les nostres produccions. També es va remarcar la necessitat de disposar d'una regulació laboral única a Europa, tot i que és un objectiu molt difícil d'assolir.