FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 26/03/2013  Ruralcat

El 2 d'abril s'obriran les preinscripcions a 8 cursos

Des del 2 fins el 14 d'abril et podràs preinscriure a noves edicions de 8 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat

formació a distància

Els cursos són: 

 1. Benestar animal durant el transport (Edició 17) 
 2. Benestar animal en explotacions porcines (Edició 17)
 3. Càlcul de costos i rendibilitat d’una inversió en fructicultura (Edició 2)
 4. Curs de complements per a la gestió de l'empresa agrària (Edició 9)
 5. Iniciació a Excel (Edició 29)
 6. Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 36)
 7. Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic (Edició 5)
 8. Topografia (Edició 3)
 
Recordem que per preinscriure's a aquests cursos cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho durant aquesta setmana. Només cal que omplis el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta.
 
 

Com realitzar la preinscripció

 
Un cop t'hi hagis donat d'alta hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:
1.Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament les següents dades:
 • Adreça
 • Població
 • Codi postal
Pots comprovar aquestes dades des del menú El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya Dades addicionals de RuralCat). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
 
 2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú Formació/Catàleg de cursos a distància.
 3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la preinscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t'hi".
 4. Fes clic sobre "Inscriu-t'hi" per tal de realitzar la preinscripció.
 5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has preinscrit, i rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat.
 6. Una vegada completat aquest procés, el Servei de Formació Agrària es posarà en contacte amb tu per indicar-te com has de finalitzar la inscripció.
 
 

Informació dels cursos a distància

 
Benestar animal durant el transport 
Aquets curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una explicació de casos pràctics i l’examen final.
El curs té una durada de 20 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Benestar animal en explotacions porcines 
Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar aquest curs els estudiants podran: analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen; conèixer el comportament dels animals, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l’influencien; conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal•lacions; alimentació, maneig i necessitats ambientals; avaluar les repercussions d’unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals; conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals; analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen; aplicar les mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties; i valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador. 
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió en fructicultura
Aquest és un curs especialment adreçat a les persones vinculades al sector agrari que tenen un interès especial pels costos d'una activitat de fruita dolça i alhora per la viabilitat d'una inversió, fent ús dels indicadors habituals (termini de recuperació "Payback", VAN i TIR).
El curs té una durada de 24 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Complements per a la gestió de l'empresa agrària 
Aquest curs, juntament amb el Curs bàsic de gestió agrària i el Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari, conformen un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari s’iniciï en la gestió diària de la seva empresa. Consta de set temes: l’administració pública, els contractes de lloguer de la superfície rústica, les assegurances agràries, l’associacionisme, la comercialització, les TIC en l’agricultura i els reptes de l’agricultura de futur.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Iniciació a l'Excel 
Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa Excel  i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors. 
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
Es tracta d'un curs dissenyat per  donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l’empresa; aplicar el marc normatiu relacionat; avaluar els riscos derivats de l’activitat professional; participar en la planificació i la gestió de la prevenció; aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva i participar en l’elaboració dels plans d’emergència i evacuació.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 14 de juny.
 
Topografia
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: Identificar els elements d'un plànol topogràfic; calcular distàncies entre punts d'un plànol topogràfic; calcular pendents; realitzar un croquis d'una parcel•la; dibuixar un plànol topogràfic a partir de les coordenades polars i les seves cotes.
El curs tindrà una durada de 18 hores, començarà el 7 de maig i acabarà el 7 de juny.
 
 

Informació relacionada