PROJECTES EUROPEUS | 11/03/2019  Ruralcat

El CTFC coordina el projecte MixForChange per adaptar els boscos mixtos mediterranis als impactes del canvi climàtic

Es tracta d’un projecte LIFE+ per l'Adaptació al Canvi Climàtic, finançat pel programa LIFE, que compta com a socis col·laboradors el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Bellmunt-Collsacabra (APFSBE) i l’Associació de Propietaris del Montnegre Corredor (APMC).

En total es duran a terme 27 accions, previstes entre 2016 i 2021

En total es duran a terme 27 accions, previstes entre 2016 i 2021

El projecte LIFE+ MixForChange Gestió innovadora per a l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani subhumit mixt” té com a objectiu global contribuir a l'adaptació i a una major resiliència dels boscos mixtos subhumits mediterranis d'Europa davant el canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials.

S’actua en quatre àrees, que són les Valls del Ripollès (Ribes de Freser i Vallfogona de Ripollès), les Serres de Bellmunt-Collsacabra, el Massís del Montseny i el Massís del Montnegre i el Corredor, que abasten el gradient bioclimàtic dels boscos mediterranis subhumits, que a Catalunya representen 485.000 hectàrees, malgrat que l'impacte potencial del projecte s'estén als boscos mediterranis subhumits d'Europa.  

El projecte s’articula a través de tres eixos estratègics. El primer eix versa sobre el desenvolupament i transferència de nous models silvícoles que busquen garantir i fomentar la persistència dels boscos mediterranis subhumits per tal d’aconseguir masses més vitals, complexes i biodiverses que expressin, al seu torn, tot el seu potencial productiu. El segon pretén enfortir la bioeconomia lligada als productes dels boscos mixtos mitjançant la promoció de productes d'alt valor afegit, l'elaboració de protocols per a la classificació de fusta i l'establiment d'un sistema pilot de logística i comercialització, mentre que el tercer es centra en l’elaboració d'instruments per a la presa de decisions que facilitin la integració de mesures d'adaptació al canvi climàtic en les polítiques i normatives que afecten aquests boscos.

Els objectius concrets del projecte són desenvolupar, implementar i demostrar noves tècniques de gestió forestal i eines, per integrar l'adaptació al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani en la política i marc normatiu que afecta la gestió, basades en la promoció de la biodiversitat i complexitat estructural dels boscos, i en la valorització de la fusta local de qualitat. També es volen implementar eines per enfortir l'economia lligada als productes del bosc subhumit mediterrani, que permetin augmentar la sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini de la gestió per a l'adaptació al canvi climàtic i, per últim, transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades als principals actors regionals i de l'àmbit europeu on es distribueix el bosc mediterrani subhumit. 

En total es duran a terme 27 accions, previstes entre 2016 i 2021, entre les quals destaca la implementació de models innovadors de gestió en boscos dominats per alzinars, rouredes, pinedes i castanyers, a través de rodals pilot demostratius en un total de 164 hectàrees (96 d'elles dins XN2000) en 34 finques privades. Així mateix, està previst establir protocols de classificació d'arbres segons qualitat, la prospecció i realització d´un catàleg de productes d'alt valor afegit i la posada en marxa d’una prova pilot per establir un sistema de logística i comercialització de fusta de qualitat de roure i altres frondoses d'interès comercial.

Entre els resultats esperats del projecte, es preveu que: i) els models implementats redueixin la competència, augmentin la vitalitat i l’eficiència en l’ús de l’aigua del bosc i millorin la complexitat i la biodiversitat arbòria, ii) s’adeqüi el marc normatiu forestal, per integrar les especificitats de la gestió per a l’adaptació al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani i s’obtingui un impacte en les polítiques locals. 

LIFE+ MixForChange, que preveu finalitzar-se al setembre de 2021, compta amb un pressupost total de 1.308.001€, finançat pel programa LIFE, i està coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb la participació del Centre de la Propietat Forestal (CPF), l’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Bellmunt-Collsacabra (APFSBE) i l’Associació de Propietaris del Montnegre Corredor (APMC).