INNOVACIÓ I R+D | 28/03/2013  RuralCat/DAAM

Les empreses agroalimentàries són de les més innovadores a Tarragona

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha presentat un informe on s'analitza el perfil de les empreses que innoven en l'àrea del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons l'estudi, el sector manufacturer, especialment les indústries químiques i agroalimentàries, són les més innovadores a la demarcació de Tarragona

Detall de la portada de l'estudi. Font: URV

L’estudi analitza una mostra de 109 empreses, les quals van respondre un qüestionari on es preguntava per les seves activitats relacionades amb la recerca, el desenvolupament i la innovació. La mostra la integren empreses manufactureres —com les de la indústria de l’automoció, la química i l’alimentària, entre d’altres— i de serveis. 

 
L’informe, titulat Qui és qui en el món de la innovació a Tarragona, l’han elaborat Agustí Segarra, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial (URV – Diputació de Tarragona) i Elisenda Jové (URV) i, segons els autors, no hi ha constància de cap altre treball d’aquestes característiques a escala local o, fins i tot, de Catalunya. 
 
Segons mostra l’informe, les innovacions de producte o de procés són les més habituals, per competir o guanyar quota de mercat. En segon terme, hi ha la innovació en nous mètodes de comercialització o d’organització en diferents àmbits. Les empreses que tenen més capacitat innovadora tenen entre 10 i 30 anys, i les més grans, amb més de 250 treballadors, tenen més capacitat per invertir en R+D+I. 
 
D’altra banda, l’estudi assenyala que les empreses més innovadores es concentren al Tarragonès i el Baix Camp, mentre que les de l’interior i les Terres de l’Ebre són menys innovadores. Una altra dada significativa és que entre la majoria d’indústries enquestades destaca la importància que té el sector públic per poder desenvolupar projectes d’R+D+I, tot i que alerten d’un excés d’entrebancs burocràtics per part de l’Administració.